Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 10/07/2020
Traducció automàtica

Camp de futbol del C.E.Esparreguera

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Comerç, Creació d'empreses, Educació

9a edició del concurs d'iniciatives empresarials de la comarca del Baix Llobregat Nord

Dia i hora: Del 2 de novembre al 19 de febrer de 2018, a les 08:00
Lloc: Ajuntament de Martorell
Organitza: Ajuntament d'Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires
Col·labora: Diputació de Barcelona i Fons Social Europeu

1.Objecte del concurs
Aquest concurs té com a objectius:
•Reconèixer i premiar l’esforç emprenedor dels usuaris dels serveis d’atenció a emprenedors dels ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires.
•Augmentar la projecció externa dels nostres serveis d’assessorament i acompanyament als projectes empresarials.
•Incrementar el nombre d’usuaris dels serveis a les empreses per la publicitat que suposen aquest tipus d’accions.
•Aconseguir una major implicació dels agents econòmics en els serveis municipals.
•Incrementar la creació de noves empreses i contribuir a consolidar-les.
•Potenciar l’esperit emprenedor dels estudiants dels centres d’ensenyament secundari del Baix Llobregat Nord.
•Incentivar el talent creatiu i emprenedor, amb l’objectiu de dinamitzar i promocionar la iniciativa emprenedora a la nostra comarca.

2.Requisits de les empreses participants
•Podran participar-hi aquelles empreses que tinguin el seu domicili social o activitat econòmica en qualsevol dels municipis organitzadors.
•S’exclouen expressament de la participació en el concurs les entitats sense afany de lucre i empreses el capital de les quals estigui participat per una administració pública. Tampoc podran participar-hi aquelles empreses que hagin estat premiades.

3.Categories dels premis:
•Millor empresa en creació de llocs de treball. Premi de 3.000 €
•Millor empresa en el sector comerç. Premi de 3.000 €
•Millor empresa en el sector serveis. Premi de 3.000€
•Millor iniciativa empresarial promoguda per aturats de llarga durada. Premi de 3.000€
•Millor idea jove de negoci. Premi de 3.000 € (1.500 € per al centre d’ensenyament i 1.500 €, per al guanyador o grup de guanyadors) i publicació de la millor idea jove de negoci al diari La Bústia (diari del Baix Llobregat Nord)

4.Terminis i lloc de presentació de les candidatures
El termini de presentació de les candidatures s’obrirà el 6 de novembre de 2017 i finalitzarà el 19 de febrer de 2018.
Per a la presentació de candidatures d’empreses i idea jove de negoci serà necessari registrar, degudament emplenada, la documentació que figura a l’apartat 7 de les bases, en qualsevol dels Registres Municipals següents:

Abrera
Ajuntament d’Abrera
C/ de Martorell, 20
Tel. 93 770 01 02

Castellví de Rosanes
Ajuntament de Castellví de Rosanes
C/ de Sant Antoni, 1
Tel. 93 775 19 42

Collbató
Ajuntament de Collbató
C/ de Bonavista, 2
Tel. 93 777 01 00

Esparreguera
Ajuntament d’Esparreguera
Pl. de l’Ajuntament, 1
Tel. 93 777 18 01

Martorell
Ajuntament de Martorell
C/ del Mur, 61
Tel. 93 775 31 01

Olesa de Montserrat
Servei de Promoció Econòmica (Cal Rapissa)
C/ Ample, 25
Tel. 93 778 00 50

Sant Andreu de la Barca
Servei de Promoció Econòmica (Centre Escoles Velles)
Ctra. de Barcelona, 1
Tel. 93 635 64 07

Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
C/ Major, 8
Tel. 93 775 96 90

Els Centres Locals de Serveis a les Empreses revisaran la documentació presentada per registre i si s’hi observen defectes o bé omissions, podran donar un termini de 10 dies hàbils per aportar la documentació correcta.
5.Valoració de les candidatures
En termes generals es valorarà de totes les candidatures d’empreses:
•Originalitat de la idea de negoci. Valorar el fet de ser una activitat amb escassa presència als municipis o la utilització de tècniques i processos innovadors, diferents, poc habituals. Puntuació màxima 15.
•Grau de definició del producte i/o servei. Valorar la creativitat utilitzada en el desenvolupament del producte i/o servei. Puntuació màxima 15.
•Responsabilitat social corporativa en matèria de medi ambient, foment de la participació dels treballadors en l’empresa, aplicació de mesures de prevenció de riscos laborals i respecte pel medi ambient. Puntuació màxima 5.
•Viabilitat comercial, econòmica i financera de l’empresa. Puntuació màxima 5.
•Potencial de creixement de l’empresa. Puntuació màxima 15.
•Empreses d’economia social i cooperativa. Puntuació màxima 5.
•Reempresa i emprenedoria, projectes de nova creació, capacitat de creació de nous llocs de treball. Puntuació màxima 10.

De cada categoria d’empresa es valorarà fins a un màxim de 30 punts:
Per al premi ‘Millor empresa en creació de llocs de treball’
Es valorarà la trajectòria de l’empresa en la creació de llocs de treball, des de la seva creació fins a l’actualitat. També es tindrà en compte la tipologia de contractes de persones assalariades i/o contractes mercantils (freelance) que estableixen una continuïtat en la trajectòria de l’empresa i la qualitat de les condicions de treball.

Per al premi ‘Millor empresa en el sector comerç’
Es valorarà la trajectòria de l’empresa, tenint en compte la utilització d’elements innovadors, diferencials de la competència i les accions de promoció en l’establiment, xarxes socials, serveis postvenda i atenció al client.

Per al premi ‘Millor empresa en el sector serveis’
Es valorarà la trajectòria de l’empresa, tenint en compte la utilització d’elements innovadors, diferencials de la competència i les accions de promoció, xarxes socials, serveis postvenda i atenció al client.

Per al premi ‘Millor iniciativa empresarial promoguda per aturats de llarga durada’
L’Institut Nacional d’Estadística (INE) defineix la taxa d’atur de llarga durada com “les persones aturades que porten dotze mesos com a mínim fent una recerca de feina i no n’han trobat en aquest període”.

Per al premi millor idea jove de negoci.
Premi adreçat a treballs realitzats per alumnes de 4t d’ESO, de batxillerat i de cicles formatius de grau mitjà o superior de centres d’ensenyament secundari ubicats a qualsevol dels municipis del Baix Llobregat Nord.
Els projectes s’hi podran presentar de forma individual o en grups d’alumnes i podran ser presentats per alumnes matriculats el curs actual o el curs anterior.
Es valoraran les idees amb escassa presència als municipis, la solidaritat, la descripció detallada de la idea de negoci, la coherència de la idea, el disseny del logo de l’empresa i la viabilitat tècnica.
En aquesta categoria es valorarà de les candidatures:
•Innovació. Es valorarà l’activitat amb escassa presència als municipis o la utilització de tècniques o processos innovadors. Puntuació màxima 25.
•Viabilitat comercial, tècnica, organitzativa, econòmica i financera de l’empresa. Puntuació màxima 10.
•Sostenibilitat i solidaritat. Puntuació màxima 25.
•Descripció detallada de la idea de negoci. Puntuació màxima 10.
•Disseny del logo de l’empresa. Puntuació màxima 20.
•Coherència de la idea de negoci. Puntuació màxima 10.
6. Assessorament individualitzat
Els tècnics assessors de cadascuna de les entitats organitzadores poden orientar i assessorar els participants en la memòria del projecte. Les persones interessades en aquest assessorament han d’adreçar-se al tècnic del seu municipi. La relació és la següent:

Abrera
Tamara Mendieta
Ajuntament d’Abrera
C/ de Martorell, 20
Tel. 93 770 01 02
mendietallt@ajuntamentabrera.cat
Castellví de Rosanes
Oliva Casanovas
C/ de Sant Antoni, 1
Tel. 93 775 19 42
ocasanovas@castellviderosanes.cat
Collbató
Manela Delgado
C/ de Bonavista, 2
Tel. 93 777 01 00
p.economica.collbato@collbato.cat

Esparreguera
Emi Carmona/Marta Orús
Ajuntament d’Esparreguera
Pl. de l’Ajuntament, 1
Tel. 93 777 18 01
comerc@esparreguera.cat / empresa@esparreguera.cat
Martorell
Carme Moles/Sandra Alarcón
Centre de Promoció Econòmica
Camí del Riu, s/n (Molí Fariner)
Tel. 93 775 31 01
cmoles@martorell.cat / salarcon@martorell.cat
Olesa de Montserrat
Josep Estruch
Servei de Promoció Econòmica (Cal Rapissa)
C/ Ample, 25
Tel. 93 778 00 50
estruchaj@olesademontserrat.cat

Sant Andreu de la Barca
Inma Ortega/ Noelia Redondo
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Ctra. de Barcelona, 1 (Escoles Velles)
Tel. 93 635 64 07
iortega@sabarca.cat / nredondo@sabarca.cat

Sant Esteve Sesrovires
M. José Huerta
Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires
Àrea de Promoció Econòmica
C/ Major, 8
Tel. 93 775 96 90
huertarm@sesrovires.cat
7. Documentació
Per als premis ‘Millor empresa en creació de llocs de treball’, ‘Millor empresa en el sector comerç’, ‘Millor empresa en el sector Serveis’, ‘Millor iniciativa empresarial promoguda per aturats de llarga durada’, cal aportar la documentació següent:

•Sol•licitud de participació per duplicat (segons model Annex 1).
•Memòria breu (segons model Annex 3).
•DNI del promotor o representant de l’empresa.
•Escriptures de constitució (per a societats) o alta d’autònoms.
•Declaració censal d’inici d’activitats.
•Declaració responsable d’estar al corrent de pagament d’Hisenda i Seguretat Social (segons model Annex 2).
•Certificat de períodes d’inscripció com a demandant d’ocupació (emès per l’Oficina de Treball) o informe de vida laboral per a les empreses que es presentin a la categoria de millor iniciativa empresarial promoguda per aturats de llarga durada.
•TC2 per a les empreses que es presentin a la categoria de millor empresa en creació de llocs de treball.
•Una fotografia de l’empresa en format paper o digitalitzada i el logo de l’empresa
•Qualsevol altre document que, a criteri del sol•licitant, serveixi per reforçar la seva candidatura (material publicitari, catàlegs de productes o serveis, fotografies, dades econòmiques, etc.).

Per al premi ‘Millor idea jove de negoci’, cal presentar la següent documentació:
•Sol•licitud de participació per duplicat (segons model Annex 4).
•Memòria breu (segons model Annex 5).
•Fotocòpia del DNI dels estudiants.
•Qualsevol altre document que, a criteri del sol•licitant, serveixi per reforçar la seva candidatura (material publicitari, catàlegs de productes o serveis, fotografies, vídeo, dades econòmiques provisionals, etc.).

8. El jurat del concurs
La valoració de les candidatures serà a càrrec d’un jurat format per representats de les següents entitats:
•Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona
•Pimec
•Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
•Departament de Comerç i Turisme de la Generalitat
•Catalunya Emprèn
•Representant d’Ensenyament de Serveis Territorials del Baix Llobregat

8.1. Procediment de valoració de projectes
La determinació de la classificació final es realitzarà pel sistema de votacions a cada candidatura. Cada membre del jurat assignarà una puntuació a les candidatures que consideri més interessants d’acord amb el barem indicat en el punt 5 d’aquestes bases. Resultarà guanyadora la candidatura que rebi més punts i, per ordre de puntuació obtinguda, es determinaran els projectes guanyadors.
En cas que hi hagi una empresa que resulti guanyadora en dues categories, quedarà guanyadora en aquella en la qual hagi tret major puntuació.

9. Els premis
9.1. La comunicació dels premis:
La comunicació dels guanyadors del concurs es realitzarà mitjançant un acte públic. Es notificarà a tots els participants, mitjançant l’entitat local en la qual hagin presentat la seva sol•licitud de participació, el dia, hora i el lloc de l’acte de lliurament dels premis.

9.2. La justificació dels premis:
Per als premis ‘Millor empresa en creació de llocs de treball’, ‘Millor empresa en el sector comerç’, ‘Millor empresa en el sector Serveis’, ‘Millor iniciativa empresarial promoguda per aturats de llarga durada’:
Les empreses premiades hauran de presentar certificats d’Hisenda, Seguretat Social i de l’Ajuntament on tinguin el seu domicili social i/o desenvolupin la seva activitat, que acreditin que no tenen cap deute amb aquestes administracions. Aquesta informació caldrà lliurar-la al Punt d’Informació en el qual haguessin presentat la documentació per participar al concurs.
En cas de no rebre aquests certificats en el termini d’un mes des de la data de comunicació del premi (tal como s’indica en el punt 9.1 d’aquestes bases), s’entendrà que l’empresa beneficiària renuncia al premi. En aquest supòsit, la quantia del premi s’atorgarà a la següent candidatura atenent a l’ordre decreixent de la puntuació obtinguda en la valoració emesa pel jurat.

Per al premi ‘Millor idea jove de negoci’:
El Centre educatiu haurà d’emetre una carta al Centre Local de Serveis a les Empreses acceptant el premi.

9.3. El pagament dels premis:
El pagament de la totalitat de l’import del premi en metàl•lic es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de les empreses guanyadores o centre educatiu, en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la justificació.

9.4. Incompatibilitat de premis:
Cada empresa pot presentar la seva candidatura com a màxim a dues categories de premis, però no pot guanyar-ne més d’una.
10. Obligacions dels beneficiaris
•Acceptar les bases d’aquest concurs.
•Garantir l’exactitud de les dades i el compliment dels requisits legals que assenyalen aquestes bases. La falsedat de dades o l’incompliment dels requisits donarà lloc a la devolució del premi percebut.
•Les empreses guanyadores es comprometen a participar en les activitats de promoció que l’organització consideri oportunes (fotografies, entrevistes, etc.) i cedir tots els seus drets d’imatge i difusió.
11. Disposicions complementàries
•Es garanteix que qualsevol documentació i informació proporcionades pels participants en aquest certamen serà tractada amb la màxima confidencialitat.
•Correspon als Ajuntaments d’Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires la facultat de resoldre qualsevol qüestió que es pugui presentar en relació a la interpretació d’aquestes bases i qualsevol qüestió sobrevinguda en el transcurs del certamen.
•La resolució del jurat serà pública i inapel•lable.

9a edició del concurs d'iniciatives empresarials de la comarca del Baix Llobregat Nord