Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 17/09/2019
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Cultura i Festes, Educació, Escola de Música i Dansa

Setzena convocatòria Beques Lola Lizaran

Dia i hora: De l'11 d'abril al 17 de juny de 2019
Lloc: Patronat Parroquial
Organitza: Associació Beques Lola Lizaran

Objectiu de la beca

L’Associació Lola Lizaran promou i fomenta les activitats relacionades amb les arts escèniques a Esparreguera. És per això que convoca anualment unes beques, que porten el nom de l’actriu esparreguerina, destinades a facilitar els estudis superiors als joves de la Vila que vulguin dedicar-se professionalment al teatre, la dansa, la música o al circ.

B A S E S

1· L’import de les beques és de 1.000 euros cadascuna, quantitat supeditada a la valoració de les sol·licituds que es presentin.

2· Poden participar-hi tots els joves de 16 a 25 anys (de 14 a 25 en el cas dels estudis de dansa) amb els estudis d’ESO aprovats que vulguin dedicar-se professionalment a les següents arts escèniques en viu:

Estudis d’art dramàtic, interpretació, escenografia i direcció a l’Institut del Teatre, o en un centre privat equivalent.
Estudis de dansa de segon o tercer cicle de Grau Professional a l’Institut del Teatre, a una escola autoritzada o a qualsevol centre privat (sempre que se certifiqui que el pla d’estudis és equivalent al de l’Institut del Teatre). També per a estudis de Grau Superior al’Institut del Teatre.
Estudis de música de nivell superior o tercer cicle de Grau Professional. També es tindran en compte els estudis del mateix nivell amb un professor/a de prestigi reconegut, sempre que la motivació d’aquestes classes sigui la preparació per accedir als estudis superiors.
Estudis de circ, en totes les variants, en un centre especialitzat.
L’Associació està oberta a l’acolliment de qualsevol altra disciplina artística que pugui merèixer la mateixa consideració que les esmentades anteriorment.

3. En casos excepcionals en què el sol·licitant no compleixi encara l’edat especificada (14 anys per als estudis de dansa i 16 per a la resta), el tribunal es reserva el dret d’atorgar una beca d’excepció, sempre per un import substancialment inferior als 1.000 €. Un cop assolida l'edat de 16 anys, passarà a ser becari de l’Associació amb tots els drets exposats en aquestes bases.

4. Els aspirants han d’acreditar la residència a la vila d’Esparreguera o haver estat alumne d'algun dels centres del municipi durant els darrers anys.

5. Documentació que cal presentar:

- Carta de motivació explicant l’objectiu dels estudis
- Fotocòpia del DNI
- Fotografia artística
- Currículum artístic (on s’especifiquin els estudis realitzats i l’experiència “professional”, si s’escau)
- Nota biogràfica (200 paraules, aproximadament)
- Certificat d’acceptació o matrícula* del centre on es cursaran els estudis del curs 2018-2019. Es valorarà el prestigi del centre d’estudis escollit.
- Llista del repertori treballat darrerament per l’aspirant. Es tindrà en compte de cara a les actuacions que els becaris realitzin a Esparreguera durant l’any.
- Els becaris que sol·licitin pròrroga hauran de presentar la carta de motivació, el llistat de repertori, la matrícula i l’informe de les qualificacions del curs anterior.

* El certificat d’acceptació o la matrícula es podrá presentar fins 26/07/19

6· Audició: un cop finalitzi el termini d’entrega, s’avaluaran les sol·licituds i els/les becaris/es (en primera convocatòria) que compleixin els requisits seran convocats a una audició on el jurat seleccionador, format per especialistes, avaluarà les aptituds dels aspirants, i els farà una entrevista individual. L’audició haurà de tenir una durada d’entre 5 i 10 minuts, i incloure dues obres com a mínim. Aquesta condició és imprescindible per poder
optar a una beca.

7. Els becats podran gaudir d’una pròrroga fins a un període màxim de cinc convocatòries o fins als 25 anys. El jurat determinarà l’oportunitat d’aquestes quatre pròrrogues en funció dels resultats acadèmics acreditats pel sol·licitant (assistència i qualificacions certificats per l’escola o centre) i de la disponibilitat econòmica de l’Associació.

8· L’ajut econòmic serà destinat al pagament de la matrícula i/o les taxes, i es justificarà amb els comprovants corresponents.

9. La documentació s’ha d’enviar per correu electrònic a bequeslolalizaran@gmail.com. El termini de presentació de les sol·licituds finalitzarà el
17 de juny de 2019. Durant el cap de setmana del 29 i 30 de juny es realitzaran les audicions dels becaris que sol·liciten la beca en primera convocatòria. El veredicte es comunicarà als interessats per correu electrònic una setmana després. L’Associació organitzarà un acte concert al Patronat, on es farà públic el veredicte.

Els becaris assumeixen el compromís de participar en aquest acte oferint una mostra de la seva disciplina.

10· Complementàriament a l'acte d'entrega citat en la base anterior, els becaris tenen l’obligació de participar en el cicle anual d’actuacions de
l’Associació (ja sigui oferint una actuació de programa sencer, com de mitja part en combinació amb un altre becari, exbecari o artista convidat).

11· En vistes a possibles pròrrogues, el Jurat també valorarà la implicació que mostrin els becaris assistint als concerts i actes organitzats per
l’Associació. Igualment serà significatiu que en facin difusió entre els seus contactes i xarxes socials, per generar l’ambient de complicitat i companyonia que es vol promoure des de l’Associació. Els becaris hi podran accedir sempre de forma gratuïta.

12· Les dotacions econòmiques de les beques procedeixen de les funcions de teatre i música que organitza l’Associació Lola Lizaran, així com de les
donacions de les institucions públiques, empreses privades i particulars de la vila.

13· El jurat també valorarà l’interès que el sol·licitant demostri per a les activitats socials i culturals de la Vila.

14· El veredicte del jurat seleccionador, ratificat per la junta directiva, és inapel·lable.

Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar la documentació relacionada amb aquesta activitat:

Setzena convocatòria Beques Lola Lizaran