Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 26/09/2021
Traducció automàtica

Can Paloma i Monestir

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Cultura i Festes Dimecres, 1 d'octubre de 2014

La Regidoria de Cultura i Festes publica les Bases per fer un concurs i escollir un logotip per a la Biblioteca Municipal L’Ateneu

El termini per presentar les propostes per a escollir el logotip és el 31 d’octubre

El termini per presentar les propostes és el 31 d’octubre

BASES:

1. Podran participar en aquest concurs totes les persones majors de 16 anys que ho desitgin i cada participant podrà presentar un màxim de dos propostes.

2. Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació o plagi.

3. La temàtica és lliure però es valorarà la representativitat o relació amb la biblioteca. El logotip ha d’incloure la llegenda BIBLIOTECA MUNICIPAL L’ATENEU, en majúscula o minúscula.

4. El disseny es pot elaborar en qualsevol estil o tècnica però es valorarà especialment la facilitat i possibilitats de reproducció per al conjunt de la imatge gràfica (cartellera, correspondència, web, etc.). Els logotips poden ser dissenyats en qualsevol color, però utilitzant un màxim de dues tintes. Queda exclòs l’ús de tintes especials (metal•litzats, fluorescents, vernissos...) i altres tècniques d’impressió (relleus, troquells...). També caldrà presentar una versió en blanc i negre, a l’efecte de reproduccions en diaris i fotocòpies.

5. Cada proposta, amb les dues versions, una a dues tintes i l’altra en blanc i negre (to continu) s’haurà de presentar en un únic DIN-4 sobre suport rígid (cartó ploma o similar) o llapis de memòria USB que contindrà les dues versions en forma TIFF o JPG (a un mínim de 400dpi), i en format PDF (vectorial).

6. Les obres han d’anar acompanyades d’un sobre tancat amb un pseudònim, que també constarà a l’anvers de l’original, i a l’interior del sobre hi ha de constar el nom i cognoms de l’autor, l’adreça, el telèfon i el correu electrònic.

7. Els originals s’han de presentar a la Biblioteca Municipal L’Ateneu. Dins d’un sobre gran que contindrà els tres elements obligatoris (suport imprès, suport digital i sobre amb dades). El termini per a la presentació finalitzarà el dia 31 d’octubre de 2014.

8. S’estableix un únic premi guanyador del concurs. L’import del premi serà de 600 €. El jurat es reserva el dret de declarar desert el premi en cas que consideri que els treballs no responen a les característiques adients.

9. El pagament del premi es farà per transferència bancària al compte designat, aplicant-se la retenció que dicta la llei.

10. El jurat estarà format per un representant de la biblioteca, un representant de l’Ajuntament d’Esparreguera i un representant del món del disseny gràfic. La decisió del jurat tindrà un caràcter inapel•lable i podrà decidir sobre qualsevol aspecte no previst en aquestes bases.

11. El veredicte es donarà a conèixer el dia 18 de novembre de 2014.

12. El jurat podrà sotmetre a rectificació l’obra guanyadora, d’acord amb l’autor. En qualsevol cas, el guanyador es compromet a fer les modificacions necessàries per facilitar la reproducció en els suports i les mides que sigui necessari del conjunt de la imatge gràfica.

13. Els participants reconeixen i assumeixen que la imatge gràfica i logotip guanyador serà en exclusivitat propietat de l’Ajuntament d’Esparreguera a tots els efectes, cedint a l’Ajuntament el dret de la propietat industrial i el copyright, permetent fer les adaptacions o modificacions que siguin necessàries per a aplicacions futures.

14. La Biblioteca es reserva el dret de realitzar una exposició amb totes les obres presentades a concurs durant els dos mesos següents. Un cop finalitzat aquest termini, els participants tindran 30 dies per retirar els originals, que els podran recollir a la Biblioteca Municipal L’Ateneu. L’Ajuntament no es fa responsable dels logotips no retirats en aquest termini i en podrà fer l’ús que estimi convenient.

15. El fet de participar en aquest concurs comporta l’acceptació de les presents bases i de les decisions del jurat en aquelles situacions o problemes no previstos.

16. L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada.

Per a qualsevol dubte, us podeu adreçar a la Biblioteca Municipal l’Ateneu.

Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar la documentació relacionada amb aquesta notícia:

Concurs de logotip