Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 24/02/2021
Traducció automàtica

Vista des de Can Pasqual

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Societat Dijous, 2 d'octubre de 2014

Ban del Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Esparreguera

JOAN-PAÜL UDINA I TORMO, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA, Faig saber que

JOAN-PAÜL UDINA I TORMO, ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA

FAIG SABER

Que resten AUTOMÀTICAMENT PRORROGADES PEL TERMINI DE 15 ANYS a partir de l’entrada en vigor del decret Legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, les autoritzacions atorgades per la venda no sedentària en el Mercat Setmanal de dijous que finalitzaven el dia 7 d’octubre de 2014. Consegüentment les referides autoritzacions són prorrogades fins el dia 6 D’OCTUBRE DE 2025, en virtut de la disposició transitòria segona de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.

Aquesta autorització continuarà condicionada al compliment dels requisits incorporats a la part resolutiva del decret d’alcaldia núm. 383 de data 2 de març de 2011, que són:

1. Aprovació d’un calendari anual, amb el consens dels representant del col•lectiu de venedors no sedentaris, en el qual s’establirà el règim d’activitat dels dijous de caràcter festiu.
2. Manifestació anual per part dels autoritzats del consentiment amb el manteniment de la llicència.
3. Aprovació de la liquidació tributària corresponent a l’exercici en curs de la taxa meritada per l’aprofitament especial del domini públic local, derivades de les llicències precedentment autoritzades.

Això ho faig públic per a coneixement general

Joan-Paül Udina i Tormo
Alcalde d’Esparreguera

Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar la documentació relacionada amb aquesta notícia:

Ban - Mercat setmanal