Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 24/02/2021
Traducció automàtica

Can Paloma i Monestir

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Societat Dimarts, 7 d'abril de 2015

Ban del Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Esparreguera

JOAN-PAÜL UDINA I TORMO, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA, Faig saber que... RELACIÓ SECCIONS, LOCALS I MESES ELECTORALS

JOAN- PAÜL UDINA I TORMO, ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA
FAIG SABER

Que en el BOP de data 6 d’abril de 2015 s’ha fet pública la relació de seccions, locals i meses electorals que es faran servir en les properes ELECCIONS LOCALS 2015 que s’annexa.

La qual cosa es fa pública als efectes que els electors puguin presentar reclamacions davant la Junta Electoral de Zona fins el dia 12 d’abril de 2015 (inclòs).

Es posa de relleu que la llista de referència incorpora dues modificacions de locals electorals, respecte de la relació de col•legis que s’han fet servir en processos electorals anteriors, proposades per l’Ajuntament d’Esparreguera per considerar que aquests nous espais reuneixen les condicions més idònies per a acomplir la finalitat pròpia d’un espai electoral. Els canvis adoptats són:

.: El Patronat Parroquial ha quedat substituït per l’Escola Bressol Cucuruga. Plaça dels Germans Subirana, núm. 1.
Meses electorals 01-004-A i 01-004-B

.: L’antiga Biblioteca Beat Domènec ha quedat substituït per Cal Trempat. Via del Mil·lenari, 8
Mesa 01-005-U

La qual cosa es fa pública als efectes previstos a l’article 24.2 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

L’alcalde

Joan-Paül Udina i Tormo

Esparreguera, 7 d’abril de 2015

Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar la documentació relacionada amb aquesta notícia:

Ban del Sr. Alcalde-President de l’Ajuntament d’Esparreguera