Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 26/09/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 097

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Polítiques d'Igualtat Dimecres, 23 de desembre de 2015

Aprovat el Pla d’Igualtat de Gènere Municipal 2015-2019

Va ser aprovat pel Ple de la corporació l’11 de novembre i es començarà a treballar el proper mes de gener

El Pla d’Igualtat de Gènere és un instrument que té com a finalitat recollir i analitzar les diferents actuacions municipals en matèria d’igualtat de gènere i definir el conjunt d’objectius i línies estratègiques sobre les quals caldrà incidir amb relació a les diferents dimensions de la desigualtat existent entre dones i homes en els diferents àmbits de la vida social, política, econòmica i cultural.

La metodologia emprada en l’elaboració d’aquest Pla ha tingut diverses fases: en primer lloc, una fase de diagnosi amb el recull de dades estadístiques, informes i memòries dels diferents serveis de l’àrea d’atenció a les persones, les respostes a una enquesta sobre igualtat que es va fer arribar a treballadors municipals i a les entitats de dones d’Esparreguera.

Posteriorment s’ha fet una trobada amb les entitats de dones del municipi i amb els treballadors i treballadores de l’àrea d’atenció a les persones per tal de valorar i prioritzar les línies estratègiques i les actuacions que finalment s’inclouen al Pla.

El II Pla d’Igualtat de Gènere Municipal 2015-2019 preveu les línies estratègiques i els cinc objectius següents: compromís amb la Igualtat: situar la igualtat entre dones i homes com a dret fonamental de totes les persones i com a valor central de l’acció municipal i de totes les polítiques locals; acció contra la violència masclista: disminuir l’impacte de la violència masclista i avançar en la seva eradicació; drets i Qualitat de Vida: situar la sostenibilitat de la vida en el centre de les polítiques públiques locals, promovent les condicions perquè totes les persones gaudeixin d’una vida digna; treballs i temps: promoure uns redistribució equitativa dels treballs i dels temps entre dones i homes, tant en l’àmbit públic com privat; i reconeixement del lideratge i la participació de les dones: treballar per la democràcia equitativa i participativa, promovent la governança i la participació de les dones en tots els nivells de la vida pública.

Amb l’objectiu de l’acompliment dels objectius marcats, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat preveu fer anualment un pla d’execució que permeti prioritzar i planificar les actuacions concretes que es portaran a terme al llarg de cada exercici.

El primer Pla d’execució es començarà a treballar el proper mes de gener, així com els resultats, la metodologia i els resultats esperats.

Documentació a descarregar

A continuació podeu descarregar la documentació relacionada amb aquesta notícia:

Presentació del Pla d’Igualtat de Gènere Municipal