Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 09/12/2019
Traducció automàtica

Detall Campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Hisenda Dimarts, 15 de març de 2016

Comunicat de l'ORGT de la Diputació de Barcelona

L'ORGT ha emès el comunicat que es transcriu literalment a continuació sobre una incidència detectada a Esparreguera

Arran d'un incident detectat durant el passat mes de juliol de 2015 en relació al cobrament d'uns determinats valors del municipi d'Esparreguera, des de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona es van iniciar les comprovacions oportunes que van permetre detectar irregularitats en el cobrament d'uns valors d'alguns contribuents del municipi, realitzades presumptament per una funcionària interina de l'ORGT de la Diputació de Barcelona, contra la qual aquest organisme ha incoat el corresponent expedient disciplinari i ha establert mesures cautelars.

A causa de les irregularitats detectades i els contribuents afectats, l'ORGT ha dut a terme les mesures següents:

- S'ha establert un protocol d'actuacions pel supòsits detectats, així com per nous casos.

- S'han tramitat de forma immediata les devolucions corresponents i s'ha contactat directament amb els contribuents afectats.

- S'ha procedit a regularitzar els deutes pendents que havien estat pagats.

- S'han contestat els escrits presentats pels contribuents.

Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.