Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 23/08/2019
Traducció automàtica

Camp de futbol del C.E.Esparreguera

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Serveis Socials Dilluns, 11 de juny de 2018

Les famílies monoparentals d'Esparreguera ja poden demanar subvencions per l’IBI

El 6 de juliol acaba el termini per a beneficiar-se d’aquestes subvencions, que l’Ajuntament d’Esparreguera atorgarà per segon any consecutiu. Les sol·licituds poden fer-se des de l'OAC o bé a través de la seu electrònica

Des de l'11 de juny fins al 6 de juliol les famílies monoparentals d'Esparreguera poden demanar l'ajut per a pagar l'IBI. La subvenció pot sol·licitar-se des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'Ajuntament o bé mitjançant el corresponent tràmit online de la seu elctrònica del web municipal.

Amb la incorporació d’aquesta subvenció, que enguany es condeix per segon any consecutiu, el govern municipal vol afavorir el tracte igualitari envers les famílies monoparentals, donat que la llei recull que les nombroses poden beneficiar-se de bonificacions per al pagament d’impostos i, en canvi, no contempla aquest supòsit en el cas de les monoparentals.

El concepte de família monoparental està definit per llei i inclou:

• Les famílies formades per un o més fills que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona.
• La persona amb fills a càrrec que conviu amb una altra persona, sense relació estable de parella.
• Persones vídues amb fills que depenguin econòmicament d’ella.
• Persones amb fills que hagin patir violència masclista o abandonament de l’altra part progenitora.
• Qui té la guarda dels fills i no percep pensió d’aliments o aquesta pensió és inferior a la meitat de l’import de l’Indicador de Renda de suficiència de Catalunya (569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals).

La subvenció està oberta a totes les persones que compleixin els requisits, essent l’import total màxim que destinarà el consistori de 10.000 euros. Les subvencions s’atorgaran en funció de la valoració dels següents criteris:

• 50% de la quota quan l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 71.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família.
• 25% quan tingui un valor comprès entre 71.000 i 150.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família.


La subvenció es farà efectiva mitjançant transferència bancària al compte que assenyali el beneficiari. Sempre serà requisit obligatori que, prèviament, s’hagi fet el pagament de l’impost.

Més informació:
En aquest enllaç podeu trobar tota la informació necessària

Les famílies monoparentals d'Esparreguera poden demanar subvencions per pagar l’IBI de l'11 de juny al 6 de juliol. Foto: arabalears.cat