Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 19/09/2020
Traducció automàtica

Polígon Can Sedó

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Polítiques d'Igualtat Dimarts, 24 de juliol de 2018

L’Ajuntament aprova i presenta el Pla d’Igualtat Intern

El Pla és un instrument estratègic que pretén assolir la igualtat real entres dones i homes en les polítiques internes de l'Administració municipal

L’aprovació es va produir en la darrera Junta de Govern Local i la presentació del Pla es va portar a terme el passat dijous a la Sala de Plens de l’Ajuntament. Maria Mas, regidora d’Igualtat, en declaracions a l'emissora municipal ha assegurat que "la finalitat és assolir la igualtat real entre dones i homes en les polítiques internes de l'Ajuntament i eliminar els possibles estereotips, actituds i obstacles que puguin dificultar a les dones accedir a les professions i llocs de treball en igualtat de condicions que els homes".

La seva elaboració s'ha desenvolupat amb una estratègia metodològica que ha combinat una part qualitativa i una altra quantitativa de manera que s'ha il·lustrat amb dades concretes dels diferents àmbits d'anàlisi, alhora que s'han escoltat i analitzat els diferents discursos que es donen entorn la igualtat de gènere en el si de l'organització.

Aquest Pla d'Igualtat Intern ha comptat amb dues parts principals: la diagnosi i el pla d’accions. La primera té la finalitat d’obtenir una anàlisi per detectar quin és el nivell d’incorporació del principi d’igualtat en la gestió interna de l’Ajuntament i detectar els punts forts i els febles que, com a organització, té en l’àmbit de la igualtat de gènere. Aquesta diagnosi s’ha basat en una enquesta interna en què hi ha participat el 35% de la plantilla municipal, una dada prou positiva en aquests tipus de processos.

D’altra banda, el pla d’accions estableix, a partir d’aquesta diagnosi i de forma planificada, les mesures necessàries que permeten esdevenir una organització referent, on dones i homes tinguin les mateixes condicions i la igualtat de gènere sigui una política transversal. En aquest punt, té un paper important la Comissió d’Igualtat, creada durant l’elaboració d’aquest Pla Intern, que vetllarà per la implementació de les mesures proposades.

Concretament el pla d’accions es basa en cinc línies estratègiques que coincideixen amb els objectius del Pla d’Igualtat Intern, tots ells en perspectiva de gènere, és a dir, cultura i gestió organitzativa; condicions laborals, accés, promoció i desenvolupament dins l’organització; comunicació corporativa; i salut laboral i assetjament sexual o per raó de sexe.

Els objectius són refermar el compromís institucional de l’Ajuntament d’Esparreguera amb la igualtat de gènere, tant pel que fa a les polítiques internes de personal com a la cultura organitzativa i fomentar la sensibilització del personal vers les polítiques de gènere; continuar impulsant unes condicions laborals no discriminatòries i avançar en el clausurat de gènere; incorporar la perspectiva de gènere en la cultura de treball intern de l’Ajuntament d’Esparreguera facilitant la valorarització de l’ètica de les cures; mantenir i promoure actuacions per prevenir l’assetjament sexual i per raó de gènere i diversitat sexual i de gènere a l’organització i incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció l’avaluació dels riscos laborals i de la seguretat en el treball; i garantir que l’Ajuntament d’Esparreguera projecti una imatge no sexista i continuï tenint cura del llenguatge i la comunicació en tots els nivells.

Així doncs, s’ha dissenyat un pla d’accions programat pels següents quatre anys que, de manera participativa amb la Comissió d’Igualtat, s’han estructurat en 43 accions. Aquestes es portaran a terme d’acord amb un calendari basant-se en la priorització polític-tècnica de l’Ajuntament d’Esparreguera i en la disposició de recursos per implementar-les.

Aquest Pla d’Igualtat Intern és una eina més en l’estratègia d’igualtat de l’Ajuntament de la vila, ja que anteriorment s’ha implementat també el Pla d’Igualtat per a la ciutadania, elaborat el 2015 i en fase d’implementació fins el 2019, d’acord amb el PAM, el Pla d’Actuació Municipal. La regidora d’Igualtat de l’Ajuntament d’Esparreguera, Maria Mas, ha valorat positivament la tasca portada a terme per la regidoria durant aquest mandat municipal.

El Pla d'Igualtat Intern es va presentar el passat dijous a la plantilla municipal

El Pla d'Igualtat Intern es va presentar el passat dijous a la plantilla municipal