Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 09/12/2019
Traducció automàtica

Vista des de MDG

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Hisenda Dilluns, 1 d'octubre de 2018

L’Ajuntament d’Esparreguera gaudeix de bona salut econòmica

El romanent de tresoreria supera els 15 milions d’euros i l’endeutament es situa en nivells molt baixos, del 7%

L’ajuntament d’Esparreguera gaudeix d’una bona salut econòmica segons les dades que es desprenen del tancament de l’exercici de 2017, a 31 de desembre. El percentatge d’endeutament se situa al voltant del 7% del pressupost i, per tant, està en nivell de mínims, mentre que el romanent de tresoreria és de 15.173.010 euros, una xifra de la qual s’han restat ja els deutes de dubtós pagament i l’excés de finançament afectat. Les inversions que s’estan duent a terme actualment minoraran aquesta xifra de romanent.

El regidor d’Hisenda, Rogeli de la Cruz, ha dit que “la salut de l'ajuntament des del punt de vista econòmic, financer i patrimonial és bona, essent prudent, en el sentit que tenim un nivell d’endeutament baixíssim i que el romanent de tresoreria s’incrementa, tot i les inversions d’un volum important que estem duent a terme”.


Execució del pressupost

Una altra dada econòmica interessant és l’execució del pressupost de 2017, que ha estat del 77,92% en el cas dels ingressos, incloent-hi els corrents i els de capital. Destaquen dades com el 196,6% d’execució en matèria d’impostos indirectes o el 117,6% en el cas dels directes.

Pel que fa a les despeses, l’execució del pressupost ha estat del 66,65%, considerant tant les despeses corrents com les de capital. Destaca el 87,9% d’execució del capítol de personal o el 77,03% del de bens i serveis. El regidor d’Hisenda, Rogeli de la Cruz, ha considerat que “no es tracta de percentatges d’execució baixos, tot i que en el capítol d’inversions es registri només un 18%. Però s'ha de considerar que estem en procés d’executar inversions per valor de 8.724.060 euros”.

Ajuntament d'Esparreguera