Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 22/11/2019
Traducció automàtica

Parc de la vila

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Política Dijous, 11 d'abril de 2019

El Ple Municipal rebutja el Pla Econòmic-Financer 2019-2020 que proposa el govern

La penúltima sessió del mandat va rebutjar un pla motivat per la vulneració de la regla de la despesa que marca la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Sí que es va aprovar l’amortització anticipada del deute financer de l'Ajuntament

El Ple Municipal va rebutjar ahir l'aprovació del Pla Econòmic-Financer que l'Ajuntament està obligat aplicar a l’empara de la llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera. Segons aquesta llei, és preceptiu que l’Ajuntament dugui a terme aquest pla després de vulnerar la norma estatal de limitació de la despesa durant l'exercici 2018, quan el volum de les inversions realitzades va incrementar-se en un 128% respecte de l’any anterior. El Pla Econòmic-Financer 2019-2020 tornarà a portar-se a votació el proper mes de maig al darrer ple del mandat.

El ple va rebutjar ahir el Pla Econòmic-Financer en votar-hi a favor només el Partit Popular, a més dels dos grups del govern (PSC i ICV), i en contra tota la resta de l’oposició. El regidor d’Hisenda, Rogeli de la Cruz, va deixar clar que el govern era plenament conscient que estava vulnerant la norma estatal, afirmant que ho ha fet “per poder dur a terme inversions en infraestructures que s’han considerat absolutament necessàries i d’interès públic”.

El volum d’inversions ha crescut de manera important durant els darrers tres anys: fins a un total de 6,3 milions d’euros, dels quals el 58% en l’exercici de 2018, motiu pel qual s’ha trencat la regla de la despesa. Si el 2016 les inversions van ser d’un milió d’euros i el 2017 d’1,6 milions, al 2018 van créixer fins als 3,6 milions d’euros.

Les dades econòmiques i financeres reflecteixen però, que la situació de l’Ajuntament és positiva pel que respecta a la solvència: l’estalvi net de 2018 va ser del 16% respecte dels ingressos, 11 punts per sobre del barem que la Diputació de Barcelona considera favorable; el romanent de tresoreria és d’un 63% dels ingressos corrents; i el deute viu és del 6%, mentre que la Llei d’Hisendes Locals permet fins al 75%. A més, el període mitjà de pagament a proveïdors és inferior a 30 dies.

Les mesures correctores que proposa el govern no inclouen un increment dels ingressos i estan orientades a la contenció de la despesa en els exercicis 2019 i 2020, mitjançant la no disponibilitat dels 100.000 euros del fons de contingència i l’ajornament d’inversions previstes al 2019 per realitzar-les al 2020 o 2021. Això comportaria 576.800 euros que es deixarien d’invertir al 2019 per passar a l’exercici 2020 i 1,9 milions d’euros que passarien al 2021.

Només el Partit Popular va donar suport al Pla Econòmic-financer proposat per PSC i ICV, que no va quedar aprovat en votar en contra CUP; PDeCAT, Ciutadans i ERC.


El deute financer es redueix a zero
El Ple de la corporació va aprovar també durant la sessió ordinària del mes d’abril una modificació de crèdit que permet amortitzar de manera anticipada els 788.356 euros de deute de l’Ajuntament. D’aquesta manera, el consistori eixuga tots els crèdits i redueix el deute a zero. La mesura és també obligada per la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria quan hi ha un resultat pressupostari amb superàvit, degut a què les inversions sostenibles previstes no s’han realitzat completament.

El punt va quedar aprovat gràcies als vots favorables dels grups municipals del PSC, ICV, Partit Popular i el regidor Joan Paül Udina del Partit Demòcrata. La CUP i ERC van votar-hi en contra, mentre que Jordi Mestres, regidor del Partit Demòcrata, i Ciutadans es van abstenir.


S'aprova renovar dos convenis
El Ple de la Corporació també va aprovar ahir per unanimitat la pròrroga anual del conveni de col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya per al servei de la Residència Municipal de Can Comelles i el TOCC, el Taller Ocupacional de Can Comelles. La Generalitat renova per l’exercici 2020 el conveni per la prestació de 73 places públiques de la residència i 25 del centre de dia, com també de les 53 places del TOCC.

Igualment, es va aprovar una bonificació per a unes obres dutes a terme per l’Escola Cooperativa El Puig, consistent en el 95% de l’Impost de Construccions i Obres (ICIO, 1.269 euros) i el 100% de la taxa de llicència d’obres (442 euros). El ple va considerar que les obres han estat d’utilitat pública, votant a favor de l’acord tots els partits representats al consistori, excepte ICV, que va votar en contra.

Imatge del ple municipal del 10 d'abril