Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 28/10/2020
Traducció automàtica

Montserrat

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Urbanisme Divendres, 17 de maig de 2019

Ja es pot consultar tota la documentació sobre l’aprovació inicial del POUM

L’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), acordada en el darrer Ple Municipal, entrarà la propera setmana en el tràmit d’al·legacions, que s’allargarà de manera extraordinària fins al 30 de setembre. Tota la documentació de l’aprovació inicial ja es pot consultar des del web municipal

Dilluns 20 de maig és prevista la publicació al Butlletí Oficial de la Província (BOP), i en els dies successius al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l’aprovació inicial del POUM acordada en el Ple Municipal del passat 8 de maig. A partir d’aquest moment començarà el període per a que qualsevol persona física o jurídica pugui presentar-hi al·legacions. Paral·lelament, l’aprovació inicial del POUM comporta la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques que no s’ajustin al planejament en tràmit a més a més d’adequar-se al planejament urbanístic vigent.

Les al·legacions sobre l’aprovació inicial del POUM podran presentar-se fins al 30 de setembre, moment en que clourà el període d’exposició pública. Aquest termini ha estat fixat de manera extraordinària segons acord dels diferents grups municipals atesa la rellevància del pla, de cara a donar una més gran publicitat a l’expedient i millors garanties per a la presentació d’al·legacions. Durant aquest període es podran entrar al·legacions pel registre d’entrada de l’Ajuntament mitjançant instància, presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana o bé telemàticament, des de la seu electrònica.

L’acord d’aprovació inicial del POUM que es farà oficial la propera setmana comporta la suspensió de l’atorgament de llicències urbanístiques. Aquest fet implica que totes les llicències urbanístiques en tràmit així com les noves sol·licituds hauran de ser compatibles tant amb el planejament urbanístic vigent, el Pla General d’Ordenació Urbanística (PGOU) de l’any 1996, com amb el POUM inicialment aprovat i en tràmit. Tota la documentació del tràmit d’aprovació inicial ja està disponible per ser consultada al web de l’Ajuntament.

A partir del 30 de setembre, estudiades les propostes presentades, aquestes s’hauran d’incorporar –si s’escau– a la documentació del planejament juntament amb els informes sectorials de diferents administracions i organismes abans de la seva aprovació provisional. Finalment, abans de l’aprovació definitiva del POUM caldrà incorporar els dictàmens de la Generalitat, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona, i atendre la presentació de recursos, si fos el cas.

L’aprovació inicial del POUM va ser acordada en el Ple Municipal del passat 8 de maig amb els vots a favor dels dos partits de la coalició de govern, PSC i ICV, juntament amb Ciutadans, el PP i el regidor Joan Paül Udina, del grup municipal del PDeCAT. En contra van votar els cinc regidors de la CUP, els dos d’Esquerra Republicana i el regidor Jordi Mestres del PDeCAT. Aquestes són les valoracions dels portaveus dels diferents grups municipals sobre el planejament urbanístic inicialment aprovat.


Trets característics del POUM aprovat inicialment

Pel que fa al sòl urbanitzable de caire residencial, el POUM preveu la creació de noves zones edificables a La Plana i al Castell, com a conseqüència de cessions anticipades de terrenys fetes en el seu dia per a construir les escoles Pau Vila i Roques Blaves. D’altra banda, també es preveu una zona mixta d’equipaments i serveis a la zona nord de Mas d’en Gall, a l’alçada de l’entrada de la carretera d’accés al barri, i una zona de serveis a la zona nord de Can Comelles, a Can Roca, on podria ubicar-se la futura zona esportiva municipal.

Pel que fa al sòl urbanitzable de caràcter industrial, el document d’aprovació inicial del POUM contempla un creixement moderat al polígon de l’Olana, on també es preveu la construcció d’un vial que connectaria l’A2, la variant de descongestió de la B-231 i la B-40. D’altra banda, al polígon de Can Sedó, el POUM que es debatrà demà passat al Ple Municipal també preveu un pla de millora urbana que planteja la protecció dels edificis de valor històric i patrimonial, la diversificació d’usos, noves edificacions industrials i nous equipaments.

L’alternativa per a la descongestió dels barris de Can Rial i Mas d’en Gall que proposa el POUM interpel·la directament el Pla director d’infraestructures de la ròtula Martorell-Abrera, ja que planteja la connexió de l’A2 i la B-231 amb la B-40 passant pel polígon de l’Olana. La connexió amb l’A2 en aquest punt es faria en una de les dues corones de connexió amb l’autovia que preveu el pla. L’altra se situa més al nord, i permetria la connexió amb el polígon de Can Comelles. El nou planejament urbanístic també contempla la ronda del Llobregat, per a descongestionar el trànsit de l’interior de la vila a Francesc Macià i Francesc Marimon, tot i que deixa oberta la seva concreció de cara a les aprovacions provisionals i definitives del pla.


Enllaços d’interès

Documentació de l’expedient d’aprovació inicial del POUM
Valoracions sobre l’aprovació inicial del POUM dels diferents grups
municipals a Ràdio Esparreguera

Ja es pot consultar tota la documentació sobre l’aprovació inicial del POUM