Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 05/06/2020
Traducció automàtica

El Puig

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Educació, Esports Divendres, 14 de juny de 2019

Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats esportives i de caire educatiu

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través del web de l’Ajuntament abans del 12 de juliol. Aquest any s’afegeix una nova línia d’ajuts per a finançar el lloguer de sales del municipi per a la realització d’activitats organitzades pels centres educatius

Avui s’ha obert la convocatòria de subvencions per a finançar projectes d’entitats esportives, entitats educatives, associacions de mares i pares d’alumnes (AMPAS) i centres educatius. Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica de l’Ajuntament i hauran d’estar signats electrònicament pel representant legal de l’entitat. El termini per a presentar la documentació finalitza el 12 de juliol. Com a novetats, destaca la incorporació d’un nou programa en la línia d’ajuts dels serveis d’educació per a cobrir les despeses de lloguer de sales escenicomusicals i la simplificació de la justificació.

La convocatòria està adreçada a les entitats privades sense afany de lucre inscrites al registre d’entitats de l’Ajuntament d’Esparreguera i a les escoles d’educació infantil, primària i secundària amb seu al municipi. En el cas de les entitats esportives, es valoraran aquelles activitats i projectes que fomentin l’esport i compleixen algun d’aquest tres objectius: augmentar el percentatge de practicants esportius promocionant les activitats esportives o organitzant actuacions puntuals; donar suport a les escoles esportives de les entitats i promoure l’educació i els valors amb projectes d’esport base; i fomentar la competició esportiva federada i escolar a nivell local, comarcal, nacional i internacional.

Pel que fa a les entitats educatives es valorarà el foment d’activitats que promocionin els principis d’igualtat, solidaritat i cooperació social. Així es donarà suport a les entitats i associacions que treballin en l’àmbit de la promoció de l’educació, en especial a aquelles que promoguin ajuts i ofereixin suport a infants i joves que necessiten una atenció especial en termes socioeducatius.

En la línia de foment per a la promoció de formació i activitats educatives per a la infància i l'adolescència dels centres educatius hi ha dos programes. D’una banda, el d’igualtat d’oportunitats dels infants mitjançant l’accés al material escolar necessari i a les sortides i excursions organitzades pels centres. I, de l’altra, aquest any s’incorpora un nou ajut per a col·laborar en el finançament de les despeses de lloguer de sales escenicomusicals del municipi per al desenvolupament d’activitats participatives vinculades al projecte educatiu de centre.

Per últim, en referència a les AMPAS, es poden presentar aquells projectes o activitats que tinguin com a finalitat fomentar l’educació en valors, la conciliació familiar, l’acompanyament a les famílies i la coresponsabilitat amb els centres. Per a aquest any, les previsions pressupostàries per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva són de 32.000 euros per a ajuts a projectes educatius i famílies; 7.000 euros per a AMPAS; 1.000 euros per a entitats educatives; i 80.000 euros per a entitats esportives.

Les subvencions s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en la convocatòria. Pel que fa a la justificació dels ajuts, una altra de les novetats d’enguany és la simplificació d’aquest tràmit. Així s’haurà de presentar, com ja es feia anteriorment, la memòria d’actuació i la memòria econòmica, però l’Ajuntament només requerirà una mostra representativa de les despeses per a acreditar la seva adequada aplicació.

El termini per sol·licitar les subvencions finalitza el 12 de juliol