Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 02/03/2021
Traducció automàtica

Can Comelles 097

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Cooperació, Cultura i Festes, Gent Gran, Polítiques d'Igualtat Dilluns, 16 de setembre de 2019

Oberta la convocatòria de subvencions per a entitats culturals, veïnals i d’àmbit social

Es poden demanar ajuts per al foment d’activitats que promoguin la cultura i les arts escèniques, les festes a carrers i barris i per a programes de cooperació, igualtat i gent gran. Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través del web de l’Ajuntament

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert la convocatòria per a finançar projectes d’entitats culturals, associacions veïnals, activitats per a persones més grans de 65 anys i aquelles que fomentin els principis d’igualtat, solidaritat i cooperació social. Les sol·licituds hauran de presentar-se telemàticament mitjançant els models normalitzats que es troben a la seu electrònica de l’Ajuntament i hauran d’estar signades electrònicament pel representant legal de l’entitat. La convocatòria està adreçada a les associacions privades sense afany de lucre inscrites al registre municipal.

En la línia d'ajuts per a programes i festes populars als carrers i barris, es valorarà la realització d’activitats socio-culturals obertes a tota la ciutadania i amb una programació diversa per al públic de totes les edats així com aquelles accions que contribueixin a la millora del barri i siguin d’interès general. El termini per a presentar la documentació finalitza el 30 de setembre. Pel que fa a les entitats culturals, poden demanar la subvenció aquelles que dinamitzin i promoguin activitats culturals a Esparreguera apropant-les a tota la ciutadania d’una manera plural i participativa, les que promocionin les arts escèniques i fomentin els estudis de grau superior d’aquestes i aquelles que fomentin l’associacionisme cultural i la cultura popular i tradicional catalana. Les sol·licituds es poden presentar fins a l’1 d’octubre.

En la línia de donar suport a les entitats que realitzin activitats en l'àmbit de la cooperació o la cultura de la pau es valorarà la inclusió de la perspectiva de gènere, el nombre de persones beneficiàries, el manteniment i continuïtat del programa i l’acreditació de la viabilitat tècnica, ambiental i sociocultural. En referència al foment de la participació de la dona i la realització d’activitats per a la igualtat de gènere es tindrà en compte el nombre d’activitats realitzades per l’entitat que afavoreixin la promoció i participació de les dones i la sensibilització en contra de la violència masclista.

En el cas del foment d’activitats dirigides a les persones més grans de 65 anys es contemplen dos programes. El d’activitats que promoguin l’envelliment actiu de la gent gran d’Esparreguera afavorint la realització d’activitats diverses adreçades a aquest col·lectiu. I aquest any s’incorpora un nou programa de despeses de lloguer de sales escenicomusicals al municipi per al desenvolupament d’activitats vinculades a la promoció de l’envelliment actiu al municipi amb el finançament de fins el 100% de la despesa associada al lloguer amb un màxim de 2.000 euros per any. El termini per a presentar les sol·licituds per als ajuts de polítiques d’igualtat, gent gran i cooperació i cultura de la pau finalitza el 8 d’octubre.

Per a aquest any, les previsions pressupostàries per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva són de 5.000 euros per a associacions de veïns; 30.000 euros per a entitats culturals; 5.000 euros per a entitats de cooperació i foment de la cultura de la pau; 1.500 euros per a polítiques d’igualtat; i 4.500 euros per a subvencions a la gent gran. Els ajuts s’atorgaran a aquelles entitats sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats els criteris objectius determinats en la convocatòria. Pel que fa a la justificació dels ajuts, una altra de les novetats d’enguany és la simplificació d’aquest tràmit. Així s’haurà de presentar, com ja es feia anteriorment, la memòria d’actuació i la memòria econòmica, però l’Ajuntament només requerirà una mostra representativa de les despeses per a acreditar la seva adequada aplicació.

La convocatòria està adreçada a associacions privades sense afany de lucre inscrites al registre municipal