Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 02/03/2021
Traducció automàtica

Montserrat

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Medi Ambient Dimarts, 17 de març de 2020

Esparreguera recicla gairebé el 36% dels residus als contenidors de recollida selectiva

Durant el 2019 al municipi s’han recollit 10.000 tones de residus entre els contenidors, la deixalleria, la roba i la poda. L’índex de recollida neta, el que s’obté un cop retirats els materials que no s’han dipositat correctament al seu contenidor, és del 32,6%. Els envasos segueix sent la fracció que concentra més impropis, un 29% del total

La ciutadania d’Esparreguera ha separat durant l’any passat el 35,82% dels residus als contenidors de recollida selectiva, gairebé un 1% més que l’any anterior. Així ho indiquen les dades de la recollida de residus municipals de 2019 fetes públiques per la Regidoria d’Espai Natural de l’Ajuntament d’Esparreguera, que també apunten que el percentatge de la recollida selectiva total del municipi, que engloba els contenidors, la deixalleria, la roba i la poda, ha crescut un 2,36% i s’ha situat en el 45,73%. En total durant l’any passat a Esparreguera es van recollir 10.025.007kg de residus, un 1,24% més que l’any anterior.

El regidor d’Espai Natural, Emmanuel Ortí, ha afirmat que “el volum de residus que generem va augmentant any rere any, els primers passos que hauríem de fer són reduir i reutilitzar i, després, millorar els percentatges de recollida selectiva, perquè portem una dècada estancats amb xifres molt similars, per això estem estudiant el nou model a implementar a partir de l’estiu de 2021 perquè puguem arribar a percentatges més elevats”. L’índex de recollida és, a més, lleugerament inferior si analitzem la recollida neta, és a dir, un cop retirats aquells materials que no s’han dipositat correctament a les fraccions adequades, baixant així fins al 32,61%. La fracció amb més percentatge d’impropis és la d’envasos, amb un 29,05% en els contenidors soterrats i un 29,19% en els contenidors en superfície. En la fracció orgànica aquesta dada és del 17,91% en els contenidors soterrats i del 16,09% en els contenidors en superfície.

En referència a l’esporga gestionada a través del servei concertat de recollida i la deixalleria, se n’han recollit 370.710 kg i s’han realitzat 5.925 recollides concertades, xifra que ha estat un 17,5% superior respecte el 2018. Pel que fa a la recollida de roba que es realitza a través de la xarxa de contenidors instal·lats a la via pública i a la deixalleria, se n’ha recollit 93.723 kg, 10.000 kg més que l’any anterior. També s’han compatibilitzat 9.325 recollides de mobles, un 10,6% més, de les quals 5.347 han estat concertades i 3.978 no concertades. “Això vol dir que un 42,66% dels mobles han estat abandonats incívicament, al 2018 el percentatge d’incivisme es va situar en el 52,88%, hem millorat lleugerament però continua sent un percentatge massa elevat”, ha apuntat Emmanuel Ortí. També s’han retirat 22.860 kg de residus d’abocaments il·legals pel medi natural.

A la deixalleria municipal, la recollida selectiva ha estat del 88,85%, incloent l’esporga i la roba recollida amb els contenidors de Roba Amiga, una xifra molt similar a la de l’any anterior. Hi destaquen la recollida de runa amb 496.800 kg i la fusta amb 500.480 kg. També s’han recollit 64.846 kg de Residus d’Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE), 5.000 kg més que el 2018. Pel que fa a l’ús de la deixalleria fixa, durant el 2019 s’ha incrementat en un 21,91% el seu ús i s’han registrat 19.472 entrades, de les quals 962 corresponen a usuaris comercials i 18.510 a particulars. També s’han donat d’alta 690 usuaris nous i s’ha comptabilitzat 1.739 retirades de materials del servei de reutilització. Pel que fa a l’ús de la deixalleria mòbil, durant el 2019 ha tingut 2.920 entrades i s’ha incrementat en un 42,23% el seu ús.

Reduccions fiscals

La deixalleria municipal d’Esparreguera té 2.497 usuaris que es beneficien de les reduccions fiscals aplicables en la taxa d’escombraries, un 18,29% més que el 2018. Els beneficis fiscals en la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals són per habitatge i hi ha tres trams de descompte que varien segons el nombre de vegades que s’hagi fet ús de la deixalleria municipal. Així, si s’ha utilitzat de 3 a 5 vegades, es gaudeix d’una reducció del 10%; si és de 6 a 10 vegades, la bonificació és del 15%, i si se superen les 11 vegades, s’obté la reducció màxima, que és del 20%. Segons les dades del 2019, el tram que més ha augmentat els seus usuaris ha estat el tercer, que s’ha incrementat en un 33,80%; seguit del segon, que ho ha fet en un 30,47%, mentre que el primer ha tingut un lleuger increment del 2,53%.

Esparreguera recicla el 35,8% dels residus als contenidors de recollida selectiva