Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 25/02/2021
Traducció automàtica

Polígon Can Sedó

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Salut Pública Dijous, 16 d'abril de 2020

L’Ajuntament fixa els preus màxims dels enterraments mentre duri l’Estat d’Alarma

Els preus màxims establerts pel consistori, seguint instruccions de la Generalitat, oscil·len entre els 1.323,54 euros en cas de fer inhumació i els 1.785,81 euros si s’opta per la incineració. A més s’ha assignat l’empresa Pomfusa, que ja presta aquests serveis al municipi, per a les defuncions a la residència municipal de Can Comelles

L’Ajuntament d’Esparreguera ha fixat els preus màxims per a la prestació bàsica dels serveis funeraris que es presten al municipi a càrrec de l’empresa concessionària, Pompas Fúnebres Santa Ana (Pomfusa). Ho ha fet a petició de la Generalitat i a través d’un decret d’alcaldia en el qual també s'estableix que aquesta serà l’empresa assignada per a les defuncions a la residència municipal de Can Comelles, tot i que els familiars podran escollir, si així ho desitgen, una altra empresa funerària un cop s’hagi efectuat el trasllat del difunt al tanatori. En aquest decret, el consistori ha establert que, mentre duri l’Estat d’Alarma, el preu màxim, sense iva, per a un servei bàsic serà de 1.323,54 euros si es fa inhumació i de 1.785,81 euros en cas d’incineració.

Tenint en compte l’increment de defuncions produïdes a Catalunya a causa de la pandèmia de la Covid-19, la Generalitat ha limitat el preu dels enterraments mentre duri l’Estat d’Alarma i amb aquest objectiu ha demanat als consistoris que fixin quina serà l’empresa prestadora i determinin el preu màxim que s’ha d’oferir a les persones usuàries, en funció de la modalitat de servei. L’Ajuntament d’Esparreguera ha assignat la prestació d’aquests serveis als centres residencials o altres locals i espais medicalitzats establerts al municipi a l’empresa Pomfusa. Aquesta assignació determina que l’empresa prestarà obligatòriament els serveis en el lloc de defunció fins al tanatori, sens perjudici que els usuaris puguin exercir la lliure elecció de l’empresa funerària, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori. L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat en declaracions a l’emissora municipal que “al nostre municipi aquests serveis seran prestats a la residència municipal de Can Comelles i també hem obert l’escletxa per a que, si fes falta en algun moment establir un equipament municipal per a ús sanitari o per a complementar activitats de l’hospital, aquests espais també estarien gestionats per Pomfusa”.

En referència a la determinació del preu màxim que s’ha d’oferir en funció de la modalitat de servei, el consistori ha decretat les tarifes següents: fèretre 572,71€, funda interior estanca 120€, despatx tramitació servei 149,38€, trasllat al dipòsit 230,72€, dipòsit cadàver 78,81€ / dia, urna per a les cendres 114,19€, incineració 520€ i inhumació 171,92€. Aquests són els preus màxims, IVA no inclòs, que s’han d’oferir a les persones usuàries del centre residencial i s’han calculat tenint en compte els preus de referència vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020. Aquest decret s’ha traslladat al Departament de Salut de la Generalitat que, com ha dit Eduard Rivas, “serà qui finalment estableixi el preu de referència, no sabem si ho farà de manera harmonitzada per tot el país o mirarà municipi per municipi”.

En el document el consistori també regula les condicions de la prestació dels serveis bàsics funeraris que s’han de dur a terme, que com a mínim han d’incloure el transport del fèretre des del lloc de defunció fins al tanatori i s’ha de permetre als usuaris optar entre l’enterrament o la incineració, sempre que hi hagi disponibilitat. En cas d’impossibilitat d’incinerar per manca de capacitat operativa de les instal·lacions corresponents, es pot procedir a la inhumació provisional, sense perjudici de la posterior exhumació i incineració realitzades de conformitat amb la normativa de sanitat. Així mateix, en cas d’impossibilitat d’enterrament per manca d’espai als cementiris, es podrà optar per la incineració, excepte que calgui autorització judicial. Es respectarà, sempre que sigui possible, la pluralitat de conviccions religioses, filosòfiques o culturals.

Servei funerari municipal públic
Amb la mirada posada en el futur, un cop superada la situació d’emergència sanitària pel coronavirus, l’equip de govern està decidit a establir un servei funerari municipal de caràcter públic. En aquest sentit, l’alcalde d’Esparreguera ha assegurat que “la nostra intenció és que, si s’obre un servei funerari a Esparreguera, fixarem normativa municipal per a establir-ne els preus, com han fet per exemple a l’Hospitalet de Llobregat, on hi ha una empresa que té uns preus privats, però l’Ajuntament amb una ordenança municipal ha marcat també uns preus públics que regulen una sèrie de pacs del servei, de manera que la qualitat del servei és la mateixa però la població pot escollir entre tarifes públiques i privades”.

A Esparreguera la prestació bàsica dels serveis funeraris va a càrrec de l’empresa Pomfusa. Foto: ASFUN