Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 16/06/2021
Traducció automàtica

Gegants

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Política, Salut Pública Dissabte, 16 de maig de 2020

El govern municipal presenta un pla de 3’5 M€ per a combatre els efectes de la Covid-19

La proposta estableix la creació d’una unitat d’atenció transversal, diferents ajudes socials, un paquet de mesures fiscals, i l’adaptació de les instal·lacions i els sistemes de treball de l’Ajuntament. El Pla es començarà a aplicar a partir d’una modificació de crèdit inicial de 1’1 milions d’euros i es revisarà el mes de juny de 2021 d’acord amb les noves necessitats

El govern municipal va presentar aquest dimecres la concreció del seu pla per a fer front a l’impacte social i econòmic del coronavirus fins al 2021. Va ser durant la Comissió Informativa de Presidència prèvia al Ple ordinari d’aquest mes de maig, on va informar del paquet de mesures previstes per a fer front a les conseqüències de la pandèmia. El Pla elaborat, en el que ha intervingut personal de tots els serveis municipals, té una valoració inicial de 3,5 milions d’euros per a la fase 1 del seu desplegament, tot i que inicialment la despesa que es presentarà aprovació serà d’1 milió 120.000 euros pensant en poder fer una nova inversió el juny de 2021, un cop fet el tancament pressupostari de 2020 i atenent a les necessitats del moment. El paquet de mesures que es posarà inicialment en marxa contempla diferents d’ajudes socials, la creació d’una unitat d’atenció transversal en matèria de Covid-19, mesures de caràcter fiscal per dinamitzar l’activitat econòmica i l’adaptació de l’administració local d’Esparreguera per a garantir el seu funcionament de manera digital i telemàtica.

Les mesures recollides en el pla s’estructuren en tres eixos diferents: un primer eix centrat el els serveis dirigits a la ciutadania, un segon eix al voltant de l’entorn i les accions orientades a dinamitzar l’economia al municipi, i un tercer eix vinculat a la transformació de l’administració pública local. Els objectius del pla són donar resposta a la ciutadania en situació de major vulnerabilitat davant de la Covid-19, garantir el funcionament de l’Ajuntament adaptant-ne la gestió al nou context digital, adequar els equipaments i les instal·lacions municipals a la nova realitat, i establir mesures de contenció per evitar la propagació del virus en espais públics i equipaments municipals. El pla s’ha concebut com a continuació de les mesures socials i econòmiques posades inicialment en marxa per a pal·liar l’impacte sanitari del coronavirus i tot i que el seu plantejament és de màxims “s’anirà desplegant gradualment d’acord amb el límit legal de despesa que és possible fer i atenent en cada moment a les necessitats reals”, segons ha explicat l’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas. És per això que “ara es plantejaran mesures per valor de 1’1 milions d’euros i l’any vinent, un cop tancat l’exercici 2020 i en funció de les necessitats, es posaran en marxa les noves mesures que siguin necessàries”, tal i com ha informat Rivas.

Al voltant de l’eix d’actuacions amb impacte en la ciutadania el pla concreta diferents mesures, tot i que les que primeres que es proposaran dur a terme mitjançant la modificació de crèdit inicial seran, en l’àmbit de l’atenció social primària, ajudes socials per valor de 40.000 euros per aquest 2020 i diferents increments en la dotació dels serveis per al 2021, entre ells 30.000 euros per a la targeta d’aliments, 33.000 euros per al servei d’atenció domiciliària i 6.600 euros per al servei de teleassistència. En l’àmbit d’actuació orientat a la ciutadania, el pla preveu la posada en marxa d’una unitat d’atenció transversal en matèria de Covid-19, encarregada de tramitar transversalment l’increment d’expedients derivats de l’impacte de l’epidèmia. Aquesta unitat serà dotada inicialment per tres tècnics/ques i tres auxiliars de gestió, que, segons la primera previsió, treballaran des d’octubre e 2020 fins a finals de 2021.

En l’àmbit organitzatiu, el pla preveu diferents mesures tot i que les més rellevants per volum de despesa seran les relacionades amb garantir el funcionament de l’Ajuntament adaptant-ne la gestió al nou context digital, adequar les instal·lacions municipals a la nova realitat, i establir mesures de contenció per evitar la propagació del virus en espais públics i equipaments municipal. En aquest últim cas, per exemple, es preveu una primera inversió de fins 240.000 euros per a la desinfecció de la Residència Municipal de Can Comelles, la via pública i els equipaments municipals. A banda, de cara a adaptar les dependències de l’Ajuntament al nou context d’atenció i relació amb la ciutadania, el pla inclou inversions de 125.000 euros per adequar la casa de les monges i de 20.000 euros addicionals per adequar l’edifici consistorial. Finalment, per adaptar la gestió de l’Ajuntament a les noves necessitats de treball digital i telemàtic, el pla de mesures enfront la Covid-19 preveu una inversió de 92.000 euros en un sistema de teletreball i 116.000 euros en equipaments informàtics i infraestructura de treball en línia.

Paquet de mesures fiscals

En l’eix d’actuacions dirigides a dinamitzar l’entorn, el pla inclou el lliurament d’equips de protecció individual (EPIS) als comerços de la vila per valor de 30.000 euros i un seguit de mesures en l’àmbit fiscal per a minimitzar l’impacte de l’epidèmia. La primera d’aquestes mesures es portarà a votació el Ple d’aquest mes de maig, el proper dimecres, i consisteix en suspendre la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires per a bars i restaurants per al que resta d’any. D’aquesta taxa, a més, l’Ajuntament retornarà els imports pagats pels establiments per a períodes posteriors a la declaració de l’estat d’alarma, estimats en 30.000 euros. D’altra banda, el pla també preveu la bonificació de la taxa de residus per a establiments comercials durant el període en què s’hagin vist obligats a tancar com a conseqüència de l’emergència sanitària. En aquest punt, la supressió del cobrament no és possible donat que un informe jurídic de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació obliga a fer-ho, i la previsió és poder retornar els imports, que s’estimen en 35.000 euros.

En la mateixa línia, el pla preveu el retornament de la taxa per l’aprofitament especial del domini públic local, la taxa que es cobra a les parades del mercat ambulant, corresponent al període en què no han pogut obrir. L’import total d’aquest s’ha estimat el 15.000 euros. A banda, el pla també contempla la bonificació de fins al 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), també conegut com a “permís d’obres”, per aquelles actuacions realitzades com a conseqüència de l’impacte de la Covid-19, un import que s’estima inicialment en 2.700 euros. En el cas de l’impost sobre béns i immoles (IBI) i l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) el pla també inclou bonificacions de fins al 95%. En el cas de l’IBI, es planteja una modificació de l’ordenança que regula el cobrament d’aquest impost per a que les empreses puguin obtenir aquesta bonificació en cas de fomentar l’ocupació. La bonificació en l’IBI, d’altra banda, podria ser del 80% per als propietaris que fomentin el lloguer d’habitatges. Pel que fa a l’IAE, també es planteja una modificació de l’ordenança per a que les empreses puguin bonificar fins al 95% d’aquest impost en cas de foment de l’ocupació. El volum les bonificacions en aquest apartat s’ha estimat en 15.000 euros.

Finalment, en l’àmbit fiscal, el pla també contempla actuar sobre la taxa per la llicència d’activitats tot i que no en concreta els mecanismes, així com una possible modificació del calendari fiscal per a l’any 2021 de cara a flexibilitzar i distribuir la càrrega dels cobraments tributaris.

El govern municipal presenta un pla de 3’5 milions per a combatre els efectes de la Covid-19