Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 02/03/2021
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Educació Dimarts, 9 de juny de 2020

Les escoles bressol municipals reobren avui amb grups i horaris reduïts

La previsió inicial és la d’un màxim de 5 grups a l’Escola Bressol Coloraines i 3 grups a la Cucuruga amb un màxim de 5 infants per cada grup. Els dos centres educatius obren només en horari de matí, de 9 a 1 del migdia, i no ofereixen servei d’acollida ni de menjador

L’Ajuntament d’Esparreguera ha obert avui les escoles bressol municipals després que el municipi entrés ahir a la fase 2 del desconfinament. Els centres només poden acollir infants d’1 a 3 anys i tenen prioritat aquells que els seus progenitors treballin de manera presencial i ho acreditin amb una declaració responsable. La previsió inicial és la d’un màxim de 5 grups a l’Escola Bressol Coloraines i 3 grups a la Cucuruga amb un màxim de 5 infants per cada grup. Fa unes setmanes les direccions d’ambdues escoles es van posar en contacte amb les famílies per a informar-les de la reobertura i els requisits fixats pel Departament d’Educació per a la tornada dels infants i, de moment, només s’han reincorporat vuit alumnes. L’horari d’obertura dels centres és de 9 del matí a 1 del migdia i no presten servei d’acollida ni de menjador.

El regidor d’Educació de l’Ajuntament d’Esparreguera, Juan Jurado, ha afirmat que “l’activitat productiva es va activant i l’educació no pot ser una excepció, els riscos són, en certa mesura, superiors perquè en el cas de les escoles bressol no podem esperar que es complexin en tot moment les distàncies entre infants tant petits, però és una pedagogia que hem d’anar fent”. Juan Jurado també ha explicat que “les escoles de primària ja van reobrir ahir per atendre puntualment a l’alumnat i ho han fet amb els màxims estàndards de seguretat, que venen marcats des del Departament i que s’han de complir minuciosament també a les escoles bressol”. Malgrat que a les escoles bressol ara els toca assumir la guarda dels infants per permetre la conciliació, el regidor apunta que “les seves funcions van molt més enllà, però ara hem de garantir aquesta i esperar a veure que se’ns permet fer al setembre”.

La prestació del servei d’escoles bressol municipals segueix les instruccions per a l’organització de l’obertura dels centres educatius per al mes de juny de 2020 emeses pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i atèn a les possibilitats organitzatives de cada centre per tal de poder complir amb totes les mesures de seguretat i higiene. La reobertura ha començat avui i s’allargarà fins al 17 de juliol, sempre que les escoles presentin totes les mesures requerides pel Departament. L’horari d’escolarització serà únicament de 9 del matí a 1 del migdia i no hi haurà servei d’acollida ni de menjador en el que resta de curs. Els grups han de ser d'un màxim de cinc infants i es podrien acollir fins a 5 grups a l’Escola Bressol Coloraines i 3 a la Cucuruga. Aquesta previsió és màxima, actualment només hi ha un grup amb quatre alumnes a cadascun dels centres, però es poden reincorporar més infants als llarg dels dies, sempre que la família compleixi amb els requisits marcats pel Departament.

Els grups són d’infants d’1-2 anys i de 2-3 anys, en cap cas s’obriran els grups de 0-1 anys, que és el grup de més vulnerabilitat degut a la immaduresa del sistema immunitari d’aquest alumnat. Durant aquest període, els grups d’infants seran estables i fixes. L’alumnat sempre haurà de ser el mateix i en el mateix espai i, sempre que sigui possible, també el docent. S’evitaran els canvis d’aula i, en tot cas, si algú s’ha de moure, serà el docent. A causa de les necessitats dels infants d’aquesta franja d’edat, els centres no poden garantir que no existeixi contacte físic entre els nens i nenes del mateix grup. En referència a l’ús de les mascaretes, aquestes no són adequades per sota dels 3 anys, per tant només seran d’ús pel personal docent i no docent dels centres educatius quan no es pugui mantenir la distància, ja sigui entre les persones adultes o amb els infants.

Els infants que podran reincorporar-se a l’escola bressol en aquest període seran prioritàriament aquells que els progenitors, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures de conciliació laboral i familiar. Per justificar aquesta necessitat, les famílies hauran de presentar una declaració responsable que acrediti la seva situació laboral i també que el seu fill o filla no té simptomatologia compatible amb la Covid-19 ni cap malaltia respiratòria, cardíaca, que afecti al sistema immune o altres que es puguin considerar de risc. Així mateix, segons la disponibilitat de ràtio, també es podrien prioritzar infants amb necessitats socials i/o educatives. Les famílies hauran de vigilat diàriament l’estat de salut dels seus fills i filles prenent-los la temperatura abans de sortir de casa per anar a l’escola. En el cas que el nen o nena tingui febre o presenti algun dels símptomes compatibles amb la Covid-19, no podrà assistir al centre.

Per evitar aglomeracions l’acompanyament dels infants a l’escola el farà una única persona, que no podrà accedir a l’interior del recinte escolar i haurà de guardar també les distàncies fora de les instal·lacions. En cas que es detecti l’aparició de simptomatologia compatible amb Covid-19, se seguiran les indicacions sanitàries vigents en aquell moment. Si els símptomes apareixen en un alumne o alumna durant la seva presència al centre, se l’aïllarà en un espai específic, s’avisarà a pares, mares o tutors, s’informarà al CAP per tal que activi els protocols previstos i es procedirà a la desinfecció i a la neteja dels espais del centre. Un cop l’escola rebi les instruccions dels professionals sanitaris s’informarà a la resta de famílies del grup d’infants sobre les pautes a seguir.

L’horari d’obertura dels centres és de 9 del matí a 1 del migdia