Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 02/03/2021
Traducció automàtica

El Puig

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Serveis Socials Divendres, 19 de juny de 2020

L’Ajuntament d’Esparreguera reforça amb 40.000 euros més el programa d’aliments

El ple ha aprovat una modificació de crèdit per sumar 40.000 euros als ajuts per adquirir aliments, que augmenten així el seu pressupost fins arribar als 70.000 euros. Aquesta partida extraordinària comportarà, a les 170 famílies usuàries d’aquest servei, increments de fins a 50 euros per persona amb un topall de 200 euros mensuals per unitat familiar

L’Ajuntament d’Esparreguera ha incrementat en 40.000 euros més la dotació pressupostària del programa d’aliments per atendre les necessitats de les 170 famílies usuàries habituals d’aquest servei. Així ho va acordar el ple municipal que dimecres va aprovar, amb el suport de tots els grups municipals i l’abstenció de la CUP, la modificació de crèdit per destinar aquesta quantitat, que inicialment estava destinada a ajuts pel lloguer, a aquest programa. El fet que la Generalitat de Catalunya hagi obert una línia de subvencions per al pagament de l’habitatge i que no es puguin rebre subvencions per un mateix concepte des d’administracions diferents, ha fet que el consistori hagi optat per afegir aquesta partida al pressupost del programa d’aliments, que ja estava dotat amb 30.000 euros i que, per tant, arriba fins als 70.000 euros que s’executaran entre juny i octubre d’aquest any. Això suposarà un increment de fins a 50 euros per persona i mes amb un topall d’increment de 200 euros mensuals per unitat familiar.

El regidor de Serveis Socials Bàsics, Emmanuel Ortí, va apuntar durant el ple que “davant la declaració de l’Estat d’Alarma i el confinament de la població des de l’Ajuntament d’Esparreguera s’han activat de forma gradual un conjunt de mesures urgents en els seus àmbits de competència amb l’objectiu de pal·liar els efectes que la pandèmia està produint al municipi”. Així el 21 de maig es va aprovar la Memòria Tècnica de desplegament d’accions per fer front als nous escenaris de necessitats econòmiques i socials i es van iniciar ja un seguit de modificacions de crèdit per poder dur a terme les accions recollides en la memòria. En aquest context, es va aprovar una modificació de crèdit per incrementar en 40.000 euros la partida d’ajudes socials en tant que es preveia un increment de les situacions de necessitat per fer front al pagament i/o deutes de lloguer i hipoteca. Tanmateix la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, preveient el mateix escenari de necessitat manté i incrementa les ajudes en aquest àmbit d’acció amb cinc línies diferents de prestacions per a aquest mateix concepte. “Tenint en compte que l’àmbit d’habitatge ja queda cobert per altres administracions, proposem enfocar les ajudes municipals a la garantia de les necessitats bàsiques d’alimentació fins que no es resolguin els ajuts del govern català”, ha afirmat Emmanuel Ortí.

Així, s’ha incrementat en 70.000 euros més els crèdits del programa d’aliments, afegint els 40.000 euros inicialment previstos per ajudes d’habitatge als 30.000 euros ja recollits inicialment en el pla de xoc del govern municipal per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la Covid-19. Aquest increment de la partida del programa d’aliments permetrà complementar durant 5 mesos l’assignació mensual rebuda pels seus beneficiaris establint un import de 50 euros per persona i mes amb un topall de 200 euros al mes per unitat familiar. Aquest complement excepcional per fer front a la situació suposa increments en les famílies que van des dels 14 als 164 euros mensuals. Així doncs, aquest mes de juny a les 170 famílies usuàries del programa d’aliments, que ja ho eren abans de la Covid-19, se’ls hi recarregarà la targeta moneder fins arribar a la nova quantitat nova assignada.

En paral·lel des de Serveis Socials Bàsics s’ha modificat l’Annex 5 del Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social per a poder incrementar l’import màxim a rebre en concepte d’alimentació i la regidoria treballa per poder consolidar a nivell estructural aquest complement del programa d’aliments en tant que es preveu que la situació de necessitat pugui perdurar més enllà dels 5 mesos d’emergència previstos en aquesta modificació. D’altra banda, s’està preparant una nova licitació del contracte de subministrament de productes de primera necessitat amb un import anual de 230.000 euros - 55.000 euros més dels 175.000 previstos inicialment- que ha d’entrar en vigor el novembre d’aquest any amb una durada de 3 anys i una pròrroga d’un any.

El programa d’aliments atén les necessitats de 170 famílies que en són usuàries habituals