Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 24/01/2021
Traducció automàtica

Grup musical

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Serveis Socials Dimecres, 15 de juliol de 2020

Diversos ajuts socials incrementen els imports per fer front a les necessitats ciutadanes

El consistori ha modificat els llindars de cinc línies de subvencions incloses en l’annex 6 del Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social per millorar la cobertura a les famílies davant l’emergència per la Covid-19. Es tracta d’ajuts per al pagament dels subministraments bàsics, activitats escolars i desplaçaments per necessitats formatives o sanitàries

L’Ajuntament d’Esparreguera ha incrementat els imports màxims de diverses ajudes socials a través d’una modificació de l’annex 6 del Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social. Aquest canvi quantitatiu afecta a cinc línies d’ajuts que s’amplien per donar més cobertura a les persones i famílies vulnerables de la vila davant l’emergència social provocada per la Covid-19: ajuts per activitats escolars i de lleure; per garantir els subministraments bàsics; per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques així com l’alta de consum d’energia elèctrica, l’escomesa d’aigua o la contractació del gas; per desplaçaments puntuals per necessitats formatives o d’atenció sanitària; i per l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitats que no puguin ser ateses per cap dels ajuts anteriors. El ple ordinari d’avui donarà compte del decret de modificació d’aquest annex, així com de la modificació de l’annex 5, que incrementa l’import màxim a rebre en concepte d’ajudes per a l’alimentació i necessitats bàsiques de subsistència.

El regidor de Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament d’Esparreguera, Emmanuel Ortí, ha explicat que “es tracta d’una modificació per millorar quantitativament i qualitativament les ajudes, ampliant els seus imports per poder donar més cobertura a les famílies d’Esparreguera davant la situació de necessitat que es preveu”. Al principi amb l’emergència sanitària pel coronavirus els focus d’ajuts es van centrar en els servei d’àpats a domicili, el Banc d’Aliments i el Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), però “ara les necessitats han variat, estan més vinculades al pagaments dels subministraments bàsics de l’habitatge i a quotes o imports relacionats amb aspectes educatius i sanitaris, i hem de garantir que es cobreixen”, apunta el regidor de Serveis Socials Bàsics. Amb aquest objectiu s’han incrementat els imports màxims de cinc línies d’ajuts incloses en l’Annex 6. Així les ajudes per activitats escolars i de lleure han passat de tenir l’import de la taxa municipal de jocs escolars, és a dir la quota dels Casals d’Estiu Municipals, a tenir un llindar de fins a 300 euros a l’any per cada menor.

També s’ha ampliat la subvenció per a garantir els subministraments bàsics, que s’ha triplicat, passant de 600 euros anuals per unitat familiar a un import de fins a 1.800. I les ajudes per garantir el correcte funcionament de les instal·lacions bàsiques així com l’alta de consum d’energia elèctrica, l’escomesa d’aigua o la contractació del gas de l’habitatge habitual s’han duplicat: de 300 euros anuals a fins a 600. En referència als ajuts per desplaçaments puntuals i dins la mateixa zona per necessitats formatives o d’atenció sanitària, sempre i quan hi hagi un pla de treball establert per serveis social, aquests passen de 50 euros anuals per persona a fins a 1.000. I també es dupliquen les ajudes per l’atenció de situacions d’urgent i greu necessitats que no puguin ser ateses per cap dels conceptes contemplats en els epígrafs anteriors o per qualsevol altre tipus de prestació o ajuda, ajustant-se en aquests casos la quantia de l’ajuda a la necessitats plantejades, que passen de 600 euros anuals per unitat de convivència a fins a 1.200.

Els ajuts socials reglamentats en l’annex 6 tenien una partida pressupostària inicial per aquest 2020 de 95.000 euros. Tot i això, amb l’emergència sanitària per la Covid-19, es va fer una minoració de 45.004 euros per poder fer front al primer impacte, donant resposta als Àpats a Domicili, l’increment del SAD i del Programa d’Aliments; per contrarestar-ho després es va dotar-la partida amb 62.000 euros d’una modificació de crèdit, però posteriorment es va tornar a fer una minoració de 40.000 euros per destinar-los al Banc d’Aliments, amb la qual cosa la partida d’ajuts socials té ara un pressupost de 71.996 euros. Emmanuel Ortí ha apuntat que “malgrat les modificacions, serà suficient per fer front a les necessitats que es preveuen de cara al que resta d’any i, en el cas que calgués incrementar les partides per donar cobertura a tothom que ho necessiti, faríem les modificacions pressupostàries necessàries””.

En paral·lel des de Serveis Socials Bàsics també s’ha modificat l’annex 5 del Reglament de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social per a poder incrementar l’import màxim a rebre en concepte d’alimentació, que ha passat a ser de 50 euros per persona i mes amb un topall d’increment de 200 euros mensuals per unitat familiar. Per a sol·licitar la prestació de qualsevol ajut de caràcter social, cal posar-se en contacte amb Serveis Socials Bàsics a través del telèfon 93 708 02 10, el correu electrònic serveissocials@esparreguera.cat o enviant un Whatsapp al 607 680 082.

La seu de Serveis Socials Bàsics es troba a l'edifici del Patronat Parroquial