Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 06/08/2020
Traducció automàtica

Vista des de CC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Govern Obert Divendres, 24 de juliol de 2020

La Junta de Govern Local aprova el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023

Aquest instrument de planificació i retiment de comptes amb la ciutadania recull els 7 objectius estratègics del mandat, 22 objectius específics i les 107 actuacions i inversions necessàries per a dur-los a terme. El seu procés de redacció s’ha vist afectat en la fase final per la crisi provocada per la Covid-19 i s’ha hagut d’adaptar al pla de xoc aprovat per l’Ajuntament

La Junta de Govern Local ha aprovat aquesta setmana el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2020-2023, un instrument de transparència que defineix la planificació del mandat i permet a la ciutadania fer el seguiment de l’acompliment dels objectius fixats per l’equip de govern. El document recull pels propers tres anys 7 objectius estratègics, 22 objectius específics i les 107 actuacions i inversions que es desenvoluparan per aconseguir-los. Aquest any, com a novetat, s’ha diferenciat entre el PAM i el Pla d’Inversions Municipals (PIM), que recull totes aquelles accions de millora i ampliació dels equipaments i l’espai públic. A mitjans de setembre es farà una presentació pública d’aquests dos plans per a donar-los a conèixer entre la població i es publicarà el seu contingut a la web pam.esparreguera.cat, des d’on se’n podrà fer el seguiment.

Aquest és el segon mandat que el govern municipal utilitza el PAM com a eina de planificació i transparència. El procés de redacció del PAM va començar al desembre del 2019 i la seva elaboració ha comptat amb participació política i tècnica i ha estat acompanyada i dirigida pel servei de Coordinació d’Estratègia Corporativa i de Concertació Local de la Diputació de Barcelona. La fase final d’aquest procés d’elaboració i aprovació del pla s’ha vist afectada per la crisi provocada per la Covid-19 i s’ha hagut d’adaptar al pla de xoc aprovat per l’Ajuntament per a pal·liar les conseqüències sanitàries, econòmiques i socials que se’n deriven. “El PAM no neix com un instrument rígid, sinó amb vocació d’adaptar-se a les noves circumstàncies que es presentin per donar solució a diferents problemàtiques que puguin anar sorgint, per això vincula algunes de les seves actuacions a l’esmentat pla de xoc”, ha explicat la regidora de Bon Govern de l’Ajuntament d’Esparreguera, Maria Mas.

Maria Mas ha explicat també que “aquest segon PAM és més concís que l’anterior, que era molt detallat i de molta complexitat, ara hem intentat fer un pla més flexible i amb menys actuacions, però més transversals i estratègiques”. El pla es basa en 7 objectius estratègics: avançar cap a un municipi més inclusiu i just socialment; avançar cap a uns equipaments i infraestructures urbanes de qualitat i adequades a les necessitats ciutadanes, fent especial èmfasi en els equipaments esportius; planificar el territori de manera que afavoreixi la sostenibilitat i el medi natural; consolidar un model d’administració propera, innovadora, oberta i participativa; facilitar una vida cultural i esportiva activa al municipi; fomentar un ciutat neta i cívica i atraure majors oportunitats de creixement econòmic i ocupació. “Són set objectius que abracen totes les àrees de treball municipal i les actuacions que es detallen per aconseguir-los, es relacionen també amb els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que recull l’ONU en la seva Agenda 2030”, ha apuntat Maria Mas.

Aquest any, a més, el govern municipal ha volgut fer també un PIM específic, que està però directament vinculat al PAM perquè recull 25 inversions necessàries per a complir amb els objectius recollits en el pla d’actuació. “No són plans diferenciats, sinó que als objectius s’hi pot arribar o bé a través d’accions o bé d’inversions, i es podrà visualitzar tot en la mateixa plataforma, tot i que sí que es podrà filtrar per diferenciar-ho”, ha apuntat la regidora de Bon Govern. La plataforma estarà operativa a mitjans de setembre, després que s’hagi fet la presentació pública del PAM, que a causa de les mesures de prevenció davant l’epidèmia de la Covid-19, probablement haurà de ser virtual.

Tot i que la web serà la mateixa que la del primer pla, pam.esparreguera.cat, Maria Mas explica que s’han fet algunes modificacions per crear una metodologia de seguiment més clara i visual: “En el mandat anterior es basava molt en les dates, aquest cop ho hem simplificat i s’anirà comptabilitzant el pas de les actuacions a mesura que el personal responsable vagi indicant que es van acomplint, per tant, s’anirà veient com van avançant cada una de les accions”. A més, cada acció tindrà una petita fitxa amb un seguit d’informació, com la data d’inici i de finalització, el seu estat actual, el cost, la unitat responsable i si es tracta d’una inversió o una actuació.

El document recull 7 objectius estratègics pels propers tres anys