Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 20/01/2021
Traducció automàtica

Vista des de CC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Treball i Formació Dilluns, 4 de gener de 2021

L’Ajuntament contractarà 47 perfils professionals a través dels Plans Locals d’Ocupació

En aquesta segona edició, el consistori té previst contractar personal d’oficis, netejadors d’edificis, operaris de neteja viària i de jardineria, administratius, un conserge, un arquitecte tècnic, un auxiliar de monitor del TOCC i 4 tècnics d’inserció laboral. Les sol·licituds s’han de presentar del 8 al 18 de gener per via telemàtica o a la Unitat d'Atenció Transversal (UAT)

L’Ajuntament d’Esparreguera obrirà aquest divendres una borsa de treball de diferents especialitats, majoritàriament vinculades a l’Àrea de Territori i Sostenibilitat, a través de la segona edició dels Plans Locals d’Ocupació. El consistori té previst contractar 43 persones de diferents perfils: 12 paletes, 2 serrallers, 2 fusters, 2 electricistes, 2 pintors, 1 conserge, 7 netejadors d’edificis, 2 administratius, 1 arquitecte tècnic, 9 operaris de neteja viària, 2 operaris de jardineria i 1 auxiliar de monitor del TOCC. A més, es contractaran 4 tècnics d’inserció laboral per a donar suport a la contractació i seguiment dels plans d’ocupació. El període de presentació d’instàncies serà del 8 al 18 de gener, tots dos inclosos, i tant el registre com l’assessorament es farà a la Unitat d’Atenció Transversal (UAT), ubicada al carrer de l’Hospital número 9. Per a poder formar part de la borsa cal estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i posseir la titulació i les capacitats funcionals per al desenvolupament de les tasques de cada especialitat.

Aquestes contractacions s’emmarquen en el Pla de xoc per fer front a les noves necessitats vinculades a la crisi econòmica i social provocada per la Covid-19 i tenen per objectiu ampliar la cobertura del foment de l’ocupació a perfils d’oficis de l’àmbit del manteniment i neteja d’edificis municipals i carrers, així com els perfils tècnics i administratius necessaris per al seu manteniment. Aquesta segona edició dels Plans Locals d’Ocupació té una dotació de 972.938 euros amb càrrec al romanent de tresoreria. Totes les contractacions són a jornada completa i estan previstes per un període inicial de 10 mesos, de març a desembre de 2021, però poden ser objecte de pròrroga si la situació de necessitat derivada de la pandèmia persisteix. Per al correcte desenvolupament del programa, i atenent a la gran quantitat de perfils dels quals s’ha de realitzar seguiment, es contractaran quatre persones tècniques d’inserció laboral a través de la borsa de treball de l’Ajuntament. Aquestes s’encarregaran de la contractació, l’orientació laboral i la gestió de les actuacions vinculades als plans d’ocupació i s’ubicaran físicament a l’edifici de Cal Trempat.

A través dels Plans Locals d’Ocupació el consistori preveu contractar 3 oficials de primera, 3 oficials de segona i 6 operaris especialistes paletes; 1 oficial de primera i 1 operari especialista serraller; 1 oficial de primera i 1 operari especialista fuster; 2 oficials de segona electricistes; 2 oficials de segona pintors; 1 conserge; 7 netejadors d’edificis; 2 administratius; 1 arquitecte tècnic; 9 operaris de neteja viària; 2 operaris de jardineria i 1 auxiliar de monitor del TOCC. Per a participar en el procés selectiu, les persones aspirants han de tenir, com a requisits generals, la nacionalitat espanyola o la dels altres membres de la Unió Europea; posseir les capacitats funcionals per al desenvolupament de les tasques; haver complert 16 anys; estar inscrites com a persones demandants d’ocupació al Servei d’Ocupació de Catalunya i no cotitzar en cap règim de la Seguretat Social (DONO); no haver estat contractades per l’Ajuntament d’Esparreguera en un període de trenta mesos; i estar en possessió del certificat corresponent del nivell de català.

A més caldrà complir amb els requisits específics de cada perfil. En el cas del personal d’oficis, no es requereix titulació mínima per a la categoria d’operari i d'especialista; per a les categories d’oficial de primera i de segona cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent; per a les categories d’oficial de primera i de segona per a l’especialitat professional d’electricitat i instal·lacions tècniques, es requereix la titulació de Cicle Formatiu de Grau Mig de la família professional d’electricitat i electrònica, o equivalent; a més, per a les categories d’oficial de primera i de segona també cal estar en possessió del permís de conduir de classe B. L’arquitecte tècnic ha de tenir el títol universitari d’Arquitecte Tècnic, Graduat d'Arquitectura Tècnica i Edificació i les persones administratives, la titulació acadèmica de Batxillerat, Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent. Per als conserges i netejadors d’edificis municipals no es requereix titulació mínima, però sí estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. I l’auxiliar de monitor del TOCC ha de tenir la titulació en Graduat en Educació Secundària Obligatòria així com estar en possessió del certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals i del permís de conduir de classe B.

El procediment de selecció es realitzarà mitjançant concurs-oposició o concurs de mèrits i capacitats, en funció de les especialitats, ja que en el cas dels operaris de primera i segona de tots els oficis s’ha previst una prova pràctica per acreditar les capacitats. A més, s’aplicaran criteris socials generals en totes les especialitats, amb puntuació per la manca de percepció d’ingressos de la persona candidata, estar empadronat al municipi d’Esparreguera i estar inscrit/a al Servei Local d’Ocupació del municipi de residència amb un itinerari actiu de recerca de feina. A causa de la situació actual de crisi sanitària es prioritzarà la presentació d’instàncies per via telemàtica, però quan no sigui possible, les persones interessades podran presentar les instàncies presencialment sol·licitant cita prèvia a la UAT al telèfon 93 777 60 36.

Les sol·licituds es poden pesentar fins al 18 de gener