Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 25/02/2021
Traducció automàtica

Vista des de CC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Comerç, Empresa, Promoció Econòmica Dijous, 28 de gener de 2021

Aprovades les ajudes per a empreses i comerços d'Esparreguera afectats per la Covid-19

L’Ajuntament destinarà 150.000 euros al manteniment i represa de les activitats comercials i econòmiques del municipi que s’hagin vist afectades per les mesures establertes en el marc de l’Estat d’Alarma. Les bases de les subvencions van ser aprovades pel ple d’aquest mes de gener i es preveu que la convocatòria s’obri al mes de març

L’Ajuntament d’Esparreguera destinarà 150.000 euros a subvencions per al manteniment i represa de les activitats comercials i econòmiques del municipi com a conseqüència de la situació generada per la Covid-19. Aquests ajuts, que es van aprovar la setmana passada en sessió plenària, estan destinats a aquelles empreses, sigui quina sigui la seva forma jurídica, i de qualsevol sector empresarial, que han hagut de tancar l’establiment o reduir la seva activitat com a conseqüència de les mesures establertes en el marc de l’Estat d’Alarma i volen contribuir a sufragar les despeses produïdes per al manteniment o l’adequació de l’activitat a les condicions sanitàries derivades de la pandèmia. El topall màxim de les subvencions serà de 800 euros per a empreses de 10 a 50 treballadors, 600 euros de 2 a 9 treballadors i 400 euros en el cas d’un sol treballador. La convocatòria és previst que s’obri al mes de març, després que les bases passin el tràmit d’exposició pública i se’n faci la convocatòria formal.

Les bases que regularan la concessió dels ajuts a les empreses, els comerços i les persones treballadores autònomes d’Esparreguera es varen aprovar durant la sessió plenària del consistori del passat dimecres. Segons aquestes, podran demanar aquesta ajuda totes les empreses (empresari individual, societats personalistes, capitalistes o d’economia social) de qualsevol sector empresarial (industrial, productiu, logístic, serveis auxiliars i serveis a les persones, comercial, restauració etc.) donades d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques, que hagin suspès o reduït la seva activitat com a mesura derivada de la declaració de l’Estat d’Alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària. Les persones beneficiàries hauran de tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi d’Esparreguera, estar donades d’alta d’activitat com a mínim des del primer trimestre del 2020 i tenir un màxim de 50 treballadors i treballadores.

L’alcalde d’Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que “amb aquestes subvencions, el consistori vol contribuir al manteniment del teixit comercial i empresarial i a reprendre l’activitat econòmica d’Esparreguera, que s’ha vist alterada com a conseqüència de les mesures de l’Estat d’Alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta”. Les subvencions municipals per a empreses, autònoms i persones emprenedores són fruit d’una negociació duta a terme entre el govern municipal i Junts x Esparreguera en el si del paquet d'inversions amb romanent de tresoreria que es va aprovar al mes de novembre passat i han comptat amb les aportacions de tots els grups municipals.

A través d’aquestes ajuts per al manteniment i represa de les activitats comercials i econòmiques del municipi es poden subvencionar les despeses fixes originades des del 14 de març fins el 31 de desembre de 2020 que s’hagin produït per al manteniment o l’adequació de l’activitat o de l’establiment a les condicions sanitàries, com la compra d’EPI’s per al personal, elements de protecció per clients o usuaris com ara mampares o separadors, les despeses de gestoria per tramitar ERTO, despeses derivades de contractes de lloguer, serveis d’assessorament, subministraments i altres despeses directament vinculades per a poder exercir l’activitat econòmica amb garanties. Estaran excloses de la subvenció totes aquelles despeses que s’associïn a conceptes considerats inversions.

L’import total que l’Ajuntament destinarà a aquestes subvencions és de 150.000 euros provinents de les inversions amb romanents de tresoreria aprovades en el ple del mes de novembre. El criteri d'atorgament de les subvencions serà l’ordre cronològic de presentació de les sol·licituds o fins a exhaurir la dotació pressupostària. El topall que s’estableix en l’import dels ajuts és de 800 euros per a empreses de 10 a 50 treballadors, 600 euros per aquelles que tinguin entre 2 i 9 treballadors i 400 euros en el cas d’un sol treballador. Aquesta ajuda és compatible amb qualsevol altra prestació, subsidi o subvenció destinada a aquesta mateixa finalitat concedida per l’Ajuntament així com amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Esparreguera.

La convocatòria d'ajudes a empreses, comerços i persones treballadores autònomes és previst que s’obri al mes de març