Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 16/01/2022
Traducció automàtica

Parc de la vila

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Hisenda Dilluns, 10 de gener de 2022

Ja es pot consultar el calendari fiscal d’Esparreguera del 2022

El document recull els impostos i taxes que la ciutadania del municipi ha d’abonar al llarg de l’any. El primer cobrament es farà a partir del març i serà el corresponent a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i, a partir del maig, es podrà pagar l’IBI. La taxa d’escombraries i la de guals es cobraran a l’estiu

L’Ajuntament d’Esparreguera i l’Organisme de Gestió Tributària (ORGT) de la Diputació de Barcelona, a qui el consistori té delegada la recaptació de tots els impostos i taxes municipals, ja han fet públic el calendari fiscal amb els tributs que els veïns i veïnes del municipi han d’afrontar al llarg del 2022. Els terminis, tant dels períodes voluntaris de pagament com de les domiciliacions, es mantenen molt similars als de l’any passat. El primer cobrament es farà a partir del març i serà el corresponent a l’impost sobre vehicles de tracció mecànica i, a partir del maig, es podrà pagar l’IBI. La taxa d’escombraries i la de guals es cobraran a l’estiu. Les dates concretes es poden consultar a la pàgina web de l’ORGT, des de la qual també es pot fer el pagament d’impostos i domiciliar rebuts, demanar cita prèvia per a ser atès a l’oficina local o bé fer consultes.

Segons el calendari fiscal aprovat, l’impost sobre vehicles de tracció mecànica es podrà pagar del 21 de març al 24 de maig i, en el cas de tenir-lo domiciliat, el cobrament es produirà el dia 1 d’abril. En el cas de l’impost sobre béns immobles urbans, el període de pagament voluntari és del 2 de maig al 5 de juliol i les domiciliacions es faran efectives el dia 1 de juliol. Per a aquells veïns i veïnes que el paguin de manera fraccionada, la primera fracció es cobrarà el 2 de maig, la segona l’1 de juliol, la tercera el 3 d’octubre i la quarta, l’1 de desembre. L’impost sobre béns immobles rústics i béns immobles rústics construïts també es podrà pagar entre el 2 de maig i el 5 de juliol i les domiciliacions es carregaran amb data 1 de juliol.

La taxa per gestió de residus domèstics es podrà abonar entre l’1 de juny i el 5 d’agost. En el cas de tenir-la domiciliada el rebut es girarà l’1 d’agost i si l’impost es paga fraccionadament, la primera fracció es cobrarà l’1 de juny i la segona el 2 de novembre. Les mateixes dates s’aplicaran també a la taxa per la gestió de residus comercials. Pel que fa a la taxa per entrada de vehicles-guals també es podrà abonar entre l’1 de juny i el 5 d’agost. En el cas de tenir-la domiciliada el rebut es girarà l’1 d’agost i si es té fraccionat, el primer cobrament es farà l’1 de juny i el segon, l’1 de setembre. Finalment, l’impost sobre activitats econòmiques podrà pagar-se en període voluntari entre el 16 de setembre i el 16 de novembre i les domiciliacions es preveuen pel 2 de novembre. Si es té fraccionat, el 3 d’octubre es cobrarà la primera fracció i l’1 de desembre, la segona.

A Esparreguera, l’entitat que s’encarrega de la recaptació dels impostos és l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. L’oficina es troba ubicada al carrer de Barcelona número 19 i hi podeu contactar a través del telèfon 93 472 92 51 i de l’adreça de correu electrònic orgt.esparreguera@diba.cat. L’atenció es fa únicament amb cita prèvia i l’horari d’atenció al contribuent és de dilluns, dimecres i divendres de 8.30 a 14h. A la seva pàgina web també podeu realitzar diferents tràmits, com fer el pagament dels tributs, o demanar que es posin en contacte amb vosaltres deixant el vostre número de telèfon.

El calendari ja es pot consultar a la web de l'ORGT