Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 27/09/2021
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Guia del contribuent

Calendari Fiscal

El Text refós de La Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix quins són els tributs que s'han de pagar als ajuntaments. Consulteu aquí el calendari de pagament dels tributs que gestiona l'ORGT per delegació de l'Ajuntament d'Esparreguera.


Oficines on realitzar els meus tràmits

Els interessats en realitzar algun tràmit relacionat amb els tributs delegats pels ajuntaments a l'ORGT han de demanar cita prèvia abans adreçar-se a qualsevol oficina de l'organisme. Alguns d'aquests tràmits també es poden realitzar sense necessitat de desplaçar-se, mitjançant aquesta web o per via telefònica.

Organisme de Gestió Tributària

Les dades de contacte de l'Organisme de Gestió Tributària d'Esparreguera són les següents:

Adreça: Carrer Barcelona 19, 08292 Esparreguera

Telèfon: 93 472 92 51

A/e: orgt.esparreguera@diba.cat

Informació extreta de Google Maps.