Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 13/12/2018
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Guia del contribuent

Calendari Fiscal

El Text refós de La Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, estableix quins són els tributs que s'han de pagar als ajuntaments.


Què he de pagar i quan?


Oficines on realitzar els meus tràmits

Organisme de Gestió Tributària

Els interessats en realitzar algun tràmit relacionat amb els tributs delegats pels ajuntaments a l'ORGT poden adreçar-se indistintament a qualsevol oficina de l'organisme, ja que la xarxa informàtica permet realitzar-hi en qualsevol d'elles les gestions delegades.

Alguns d'aquests tràmits també es poden realitzar sense necessitat de desplaçar-se, mitjançant aquesta web o per via telefònica.

Les dades de contacte de l'Organisme de Gestió Tributària d'Esparreguera són les següents:

Adreça: Carrer Barcelona 19, 08292 Esparreguera

Telèfon: 93 472 92 51

A/e: orgt.esparreguera@diba.cat

Informació extreta de Google Maps.