Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 26/09/2021
Traducció automàtica

Detall Campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Consell consultiu de Comerç

El Consell Consultiu de Comerç d'Esparreguera és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat de conformitat amb el que preveuen els articles 62 i 63 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, amb les finalitats d'informació, proposta, consulta i assessorament en el desenvolupament de polítiques i iniciatives que afectin el sector comercial.

A continuació podeu descarregar el reglament: