Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 26/09/2021
Traducció automàtica

Montserrat

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Normativa comercial

Icona Comerços en general

De dilluns a dissabte entre les 7 hores i les 22 hores (màxim 12 h al dia i 72 h a la setmana).

Diumenges i festius tancament obligatori, excepte 8 festius que determina la Generalitat.

Festius de tancament obligatori: 1 gener i 25 desembre.

Obertura restringida: 24 i 31 desembre (hora màxim de tancament: 20 hores).

Icona Establiments dedicats a la prestació de serveis

Obertura lliure.

Icona Locutoris

Tots els dies de 7 a 23 hores.

És obligatori: exposar l'horari al públic amb un rètol que ha de ser visible des de l'exterior, fins i tot quan l'establiment estigui tancat.


Excepcions

Icona Sense limitació horària ni de dies d'obertura els establiments dedicats a la venda de:

Pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, combustible i carburants, botigues dins d'hotel.

Icona Comerços d'alimentació de superfície fins a 150 m2 (establiments de venda personalitzada i de règim d'autoservei i tinguin una oferta orientada exclusivament a productes de compra quotidiana d'alimentació):

De dilluns a diumenge.

Festius de tancament obligatori: 1 gener i 25 desembre.

Obertura restringida: 24 i 31 desembre (hora màxim de tancament: 20 hores).

Sense limitació horària, excepte els situats als àmbits territorials descrits al Decret 2890/2010 de l'Ajuntament (zona nord i centre de la ciutat) que hauran de romandre tancats i no realitzar cap activitat de venda en horari nocturn: de 22 hores a 7 hores.

Icona Comerços < 300 m2 dedicats essencialment a la venda de productes culturals i de lleure, que no pertanyin a grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial

De dilluns a diumenge, amb un mínim de 18 hores al dia.

Festius de tancament obligatori: 1 de gener i 25 de desembre.

Obertura restringida: 24 i 31 desembre (hora màxim de tancament: 20 hores).

Icona Establiments de convivència (inferiors a 500m2 que ofereixen tots i cadascun dels productes següents: llibres, diaris i revistes, productes d'alimentació, discos i vídeos, joguines, regals i articles diversos):

De dilluns a diumenge, amb un mínim de 18 hores al dia.

Festius de tancament obligatori: 1 gener i 25 desembre.

Obertura restringida: 24 i 31 desembre (hora màxim de tancament: 20 hores).

Icona Establiments de pública concurrència

Consultar l'ordre INT/358/2011 de 19 de desembre de la Generalitat de Catalunya.

www.gencat.cat/diari/6030/11350025.htm

Icona Farmàcies

Disposen de normativa específica.

Icona Establiments de venda de productes pirotècnics:

12 hores diàries entre les 7 i les 22 hores.

Diumenges i festius tancat, excepte el mes de juny.

 

Per a més informació, feu click a: Gencat.cat (Empresa i ocupació).

 

Política lingüística Tornar al principi tornar al principi

Els establiments han d'estar en condicions de poder atendre als consumidors i consumidores quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya. La persona consumidora té dret a ser atesa tant en català com en castellà, i no se la pot fer canviar de llengua, si no vol.

Tota la informació de caràcter fix de l'establiment (senyalització, retolació), tant interiors (caixa, sortida, etc.) com exterior (pastisseria, forn, etc.) han de ser redactats, com a mínim, en català.

Així com tots els documents d'oferta de serveis per les persones usuàries i consumidores dels establiments (llista de preus, catàlegs, cartes dels restaurants, etc.). Aquesta normativa no s'aplica a les marques, als noms comercials ni als rètols emparats per la legislació de la propietat industrial.


Informació d'interès

 

Retolació, tendals i marquesines Tornar al principi tornar al principi

Les ordenances municipals són les que regulen les característiques i la disposició de la retolació exterior de l'establiment, dels tendals i de les marquesines (per exemple, com han d'anar integrats a la façana, com han de ser els sistemes d'il·luminació, la limitació o no de l'ús de banderoles, etc.).

En el cas d'Esparreguera, s'ha de sol·licitar una llicència d'obrers menors per poder instal·lar aquests elements.

 

Preus Tornar al principi tornar al principi

Els establiments han de donar la màxima informació sobre els preus dels productes i serveis, de manera que aquest pugui ser exigible pel client.


És obligatori:

Icona Indicar el preu de venda a tots els productes exposats, precedit de la sigla PVP, mitjançant cartells o etiquetes visibles i expressats de forma inequívoca, fàcilment identificable i clarament llegible.

Icona Exposar el preu complert i final del producte, incloent-hi els impostos i les despeses de tramesa, si n'hi ha.

Icona Els establiments de serveis (perruqueries, bars, etc.) han d'exposar el preu de forma visible pels consumidors i usuaris.


Excepció:

Les joieries i les pelleteries estan exemptes de mostrar el preu per raons de seguretat.

Productes a granel:

Icona Indicar el preu per unitat de mesura (quilo, litre, metro, m2, etc.)

Icona El preu s'ha de referir al preu net del producte.

Icona En productes comercialitzats per unitats o peces, a més del preu unitari del producte, s'ha de posar el preu amb referència a la unitat de mesura.

Icona Els productes que s'emboliquen al moment de la venda s'han de pesar descomptant les tares dels embolcalls o proteccions que s'utilitzin.

 

Pagaments Tornar al principi tornar al principi

És obligatori admetre el diner en curs legal i tenir canvi.

S'ha d'admetre els mitjans de pagament que s'indiquin a l'establiment, que han de ser visibles fins i tot quan l'establiment estigui tancat.

En defecte de publicitat, el pagament sempre és al comptat.

Per pagaments amb targeta, si s'acorda que s'ha de fer una compra mínima, el seu import s'ha d'exhibir al públic mitjançant un cartell.

Es podrà exigir el pagament d'una quantitat addicional per la utilització de targetes. Aquestes quotes addicionals han d'haver estat informades de forma clara i comprensible a l'usuari abans de dur a terme l'operació, i no es podrà superar els costos diferencials en els quals incorri l'establiment comercial per l'acceptació d'aquests instruments.

 

Comprovants de compra Tornar al principi tornar al principi

S'ha d'expedir un tiquet o una factura per qualsevol despesa que la persona consumidora efectuï.

Han de constar:

Icona Les dades fiscals i el nom de l'establiment.

Icona La data de la venda.

Icona El concepte facturat.

Icona L'import total amb els impostos desglossats.

 

Fulls de reclamació / Denúncia Tornar al principi tornar al principi

S'ha de tenir fulls oficials de reclamació/denúncia a disposició de clients i usuaris.


Excepcions:

Icona Els professionals obligats a col·legiar-se.

Icona Els serveis prestats directament per l'Administració.

Icona Els centres que imparteixen ensenyament reglats.

Icona Aquelles activitats que tinguin normativa específica en aquesta matèria (correus, banca i finances).


On demanar-los?

Icona Al Departament de Comerç (Regidoria de Promoció Econòmica de l'Ajuntament), Plaça de l'Ajuntament, 1.

Icona A la web www.consum.cat.

Icona Descarregant el document.

 

Vendes especials Tornar al principi tornar al principi

Són aquells tipus de venda a preus més baixos dels habituals i que disposen d'una regularització específica: rebaixes, saldos i liquidacions.


Rebaixes

Venda dels articles que habitualment s'ofereixen a l'establiment a un preu inferior al fixat abans d'aquesta venda especial.

Només es poden dur a terme en les temporades legalment autoritzades:

Icona Rebaixes d'hivern: del 7 de gener al 6 de març, ambdós inclosos.

Icona Rebaixes d'estiu: de l'1 de juliol al 31 d'agost, ambdós inclosos.


Durada: com a mínim una setmana i com a màxim dos mesos.

A l'etiqueta ha de constar el preu de la venda anterior al costat del preu rebaixat.

Els productes rebaixats han de mostrar de manera clara aquesta reducció i s'ha d'informar del preu normal o habitual del bé o servei i del preu reduït. Es pot substituir aquesta informació pel percentatge de reducció de preus en cada bé o servei.

Els productes que es venen tenen la mateixa garantia que durant l'any.

No es pot vendre productes no posats a la venda en condicions de preu ordinari amb anterioritat ni productes deteriorats o adquirits per ser venuts a un preu inferior a l'ordinari.


Saldos

Venda d'aquells productes que han disminuït el seu valor de mercat pel seu deteriorament, desperfecte, desús o obsolescència. Són venuts a un preu inferior a l'habitual.

Es pot efectuar amb caràcter ocasional o permanent.

Durada: depèn de quan s'exhaureixin els articles.

Aquest tipus de venda es pot fer en temporada de rebaixes, sempre i quan s'ajusti als supòsits legals previstos per aquesta venda especial.


Liquidacions

Vendes derivades dels següents casos:

Icona Cessament total o parcial de l'activitat.

Icona Canvi o modificació substancial de l'orientació del negoci.

Icona Canvi de local o realització d'obres d'importància.

Icona Qualsevol supòsit de força major que obstaculitzi greument el normal desenvolupament de l'activitat comercial.


La liquidació serà dels productes que es trobin en estoc en el moment de presentar la comunicació especial. Es pot dur a terme durant rebaixes sempre i quan s'ajusti a les condicions legals per aquesta venda.

S'ha de comunicar la venda a l'Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya amb una antelació mínima d'un mes.

Durada màxima: tres mesos; excepte quan sigui per cessament total de l'activitat que serà d'un any.

No es pot publicitar la venda en liquidació amb una antelació de vuit dies.

S'ha d'exhibir còpia de la comunicació presentada al Departament d'Innovació, Universitats i Empresa.

 

Per a més informació, Gencat.cat (Empresa i Ocupació).