Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 24/01/2021
Traducció automàtica

Vista des de CC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Carta d'invitació

El particular que pretengui obtenir una carta d'invitació a favor d'un estranger haurà de dirigir la seva sol·licitud a la Comissaria de Policia del seu lloc de residència, que serà la competent per a la tramitació i expedició.

La sol·licitud haurà de contenir els punts següents:

1) Nom, cognoms, lloc i data de naixement, nacionalitat, número del document d'identitat o passaport, quan es tracti d'espanyol, o passaport, targeta d'identitat d'estranger o número d'identitat d'estranger, quan no tingui la nacionalitat espanyola, i domicili o lloc complet de residència.

2) Manifestació expressa de la seva voluntat de convidar i d'acollir a la persona convidada, bé en el seu domicili principal, que serà el més amunt, bé en un segon habitatge, en aquest cas, ha de determinar el lloc concret. El convida aportarà documentació acreditativa de la disponibilitat de l'habitatge (títol de propietat, contracte d'arrendament o altres, d'acord amb la legislació civil vigent).

3) Relació o vincle que manté amb el convidat.

4) Nom, cognoms, lloc i data de naixement, nacionalitat, lloc concret de la seva residència o domicili i número de passaport del convidat. Excepcionalment, en els casos en què la gestió ho aconselli, la invitació es pot referir a diverses persones, havent d'indicar en la sol licitud les dades abans esmentats respecte de cada una d'elles, així com la disponibilitat de domicili per a totes.

5) Període durant el qual està prevista l'estada del convidat, especificant, de manera aproximada, el primer i l'últim dia de la mateixa.

6) Abans de la signatura, ha de constar que l'convida declara que la informació exposada és veraç.


Per a més informació:


On tramitar la sol·licitud?

Comissaria del C.N. de Policia de Terrassa
Carrer Baldrich, 9-13
(08221) Terrassa
De les 9 del matí a 2/4 de 2 de la tarda
Telèfon: 93 786 90 50