Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/04/2020
Traducció automàtica

Vista 1

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Lleis

Llei espanyola

L'anomenada Llei d'estrangeria és el marc jurídic que regula els drets i les llibertats de les persones estrangeres a Espanya. Aquesta és la Llei orgànica 4/2000, que juntament amb els reglaments, els reials decrets, les ordres i les instruccions conformen l'entramat jurídic necessari per interpretar les situacions administratives i legals de les persones estrangeres a Barcelona. En aquest punt us presentem el recull dels documents més utilitzats.


Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya

L'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006 incorpora, com a competències de la Generalitat, l'acollida i la integració de les persones estrangeres immigrades i en preveu el seu desenvolupament. Per aquesta raó, el Govern de la Generalitat va assumir el compromís de promoure la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya.

El 28 d’abril de 2010 el Ple del Parlament va aprovar aquesta norma, per la qual es materialitza una de les mesures més importants del Pacte Nacional per a la Immigració, signat per la majoria de forces polítiques parlamentàries, els agents socioeconòmics i les organitzacions del sector el desembre de 2008.

Amb aquesta llei, Catalunya és la primera comunitat autònoma de l’Estat espanyol en establir un marc legal de referència integral per a l’acollida. Aquesta norma es presenta com a una caixa d'eines formatives i informatives per a les persones nouvingudes amb l'objectiu de fomentar-ne la mobilitat social i reduir-ne la dependència dels sistemes públics, incrementant així la seva aportació a la societat.

La previsió és que les disposicions de la Llei s'apliquin de forma progressiva, de manera que el 2015 estigui completament desplegada.


Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

El text desplega reglamentàriament la Llei d’Acollida i dóna compliment a l’article 138.1 de l’Estatut. S’hi regulen:el servei de primera acollida, els programes d’acollida especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments, i determinades funcions professionals especialitzades en serveis d’acollida i integració de persones immigrades i retornades. El text s’ha consensuat amb el món local, que ha participat activament en la seva elaboració, i ha estat objecte de dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.