Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 16/01/2021
Traducció automàtica

Carrer Cavallers

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Lleis

Llei espanyola

L'anomenada Llei d'estrangeria és el marc jurídic que regula els drets i les llibertats de les persones estrangeres a Espanya. Aquesta és la Llei orgànica 4/2000, que juntament amb els reglaments, els reials decrets, les ordres i les instruccions conformen l'entramat jurídic necessari per interpretar les situacions administratives i legals de les persones estrangeres a Barcelona. En aquest punt us presentem el recull dels documents més utilitzats.


Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya

L'Estatut d'autonomia de Catalunya del 2006 incorpora, com a competències de la Generalitat, l'acollida i la integració de les persones estrangeres immigrades i en preveu el seu desenvolupament. Per aquesta raó, el Govern de la Generalitat va assumir el compromís de promoure la Llei d'acollida de les persones immigrades i les retornades a Catalunya.

El 28 d’abril de 2010 el Ple del Parlament va aprovar aquesta norma, per la qual es materialitza una de les mesures més importants del Pacte Nacional per a la Immigració, signat per la majoria de forces polítiques parlamentàries, els agents socioeconòmics i les organitzacions del sector el desembre de 2008.

Amb aquesta llei, Catalunya és la primera comunitat autònoma de l’Estat espanyol en establir un marc legal de referència integral per a l’acollida. Aquesta norma es presenta com a una caixa d'eines formatives i informatives per a les persones nouvingudes amb l'objectiu de fomentar-ne la mobilitat social i reduir-ne la dependència dels sistemes públics, incrementant així la seva aportació a la societat.

La previsió és que les disposicions de la Llei s'apliquin de forma progressiva, de manera que el 2015 estigui completament desplegada.


Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya

El text desplega reglamentàriament la Llei d’Acollida i dóna compliment a l’article 138.1 de l’Estatut. S’hi regulen:el servei de primera acollida, els programes d’acollida especialitzada, els informes d’estrangeria que emet la Generalitat en col·laboració amb els ajuntaments, i determinades funcions professionals especialitzades en serveis d’acollida i integració de persones immigrades i retornades. El text s’ha consensuat amb el món local, que ha participat activament en la seva elaboració, i ha estat objecte de dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.