Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 16/01/2021
Traducció automàtica

Vista des de MDG

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Nacionalitat

Els estrangers que ens trobem a Espanya podem adquirir la nacionalitat espanyola d'origen, per residència, per opció, per consolidació o per carta de naturalesa (per motius excepcionals). Són espanyols d'origen, els nascuts de pare o mare espanyols, els menors adoptats per espanyols, els nascuts a Espanya de pares estrangers si aquests no li atribueixen la nacionalitat o si la filiació no quedés determinada o els nascuts a Espanya quan un dels seus pares també hagués nascut a Espanya.

a) La nacionalitat per residència l'adquirim acreditant davant del Registre Civil la residència legal, continuada i immediatament anterior a la petició en territori espanyol durant un cert temps, que varia en funció de la nacionalitat d'origen de l'interessat.

Nacionalitat

Adquirir la nacionalitat espanyola.

El temps de residència legal que hem d'acreditar és de 10 anys com a norma general, excepte en els casos següents:

- 5 anys si disposem de l'estatut de refugiat.

- 2 anys si som nacionals d'origen de països iberoamericans, Portugal, Andorra, Filipines, Guinea Equatorial i sefardites.

- 1 any per als casos següents:

· Persones nascudes a Espanya.

· Persones casades amb un ciutadà espanyol durant 1 any i que en el moment de sol·licitar la nacionalitat no estiguem separades legalment o de fet.

· Persones que haguem estat sotmeses a la tutela, guarda o acolliment d'un ciutadà o entitat espanyols durant 2 anys consecutius.

· Persones que no haguem exercit el dret d'opció.

· Vidus i vídues de ciutadans espanyols, sempre que quan morís el cònjuge no estiguéssim separats de dret o de fet.

· Persones nascudes fora d'Espanya els pares o avis de les quals haguessin estat espanyols d'origen.

b) La nacionalitat per opció l'adquirim quan acreditem vincles personals o familiars amb ciutadans espanyols, com ara la persona que estigui o hagi estat sota la pàtria potestat d'un espanyol o la persona de pare o mare espanyols d'origen nascuts a Espanya.

c) Finalment, la nacionalitat espanyola per carta de naturalesa serà atorgada per Reial decret del Govern quan concorrin circumstàncies excepcionals com ara la prestació de serveis a l'Estat en els àmbits militar, cultural, econòmic, polític o esportiu.

Per sol·licitar-la i més informació cal anar a:


Registre Civil de Martorell

Adreça: Passeig Sindicat, 10 (08760) Martorell.

Telèfon: 93 776 65 51.

La consulta general és sense cita prèvia. Però per entrega de documentació cal sol·licitar cita prèvia.

La documentació necessària és la següent:

1. Per a la sol·licitud d'adquisició de nacionalitat espanyola per residència:

· Certificació literal de naixement legalitzat pel consolat i traduït. (Apostillat).

· Certificat d'antecedents penals del país d'origen legalitzats pel consolat i traduïts (Apostillat).

· Certificat d’empadronament.

· Còpia de tot el passaport i targeta de residència en vigor.

· Documentació que justifiquin els mitjans de vida:

a) Contracte de treball.

b) Nòmina/es.

c) Informe de Vida laboral.

d) Declaració de la renda.

2. En cas d’estar casat/da amb espanyol/a:

· Certificat de matrimoni.

· Certificat de naixement del/a cònjuge espanyol/a.

· Ha d’anar en personalment amb el DNI el cònjuge espanyol/a.