Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 17/06/2019
Traducció automàtica

Can Comelles 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Enllaços d'interès

Busques feina?

 • Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE)
  El Servei Públic d'Ocupació Estatal, SEPE, és un organisme autònom de l'Administració General de l'Estat, adscrit actualment al Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Se li encomana l'ordenació, desenvolupament i seguiment dels programes i mesures de la Política d'Ocupació, en el marc del que estableix la Llei 56/2003, de 16 de desembre, d'ocupació.
 • Sol·licitar cita prèvia (SEPE)
  Sol·licitar cita prèvia online a través del portal del SEPE.

Ciutat acollidora

 • El món local coopera amb les persones refugiades
  Portal que unifica totes les informacions i iniciatives relacionades amb la protecció internacional. La qual engloba el dret d'asil, el refugi i la protecció subsidiària. Tanmateix, hi ha almenys dos mecanismes més que poden ser associats a la protecció internacional: el reassentament i la protecció temporal en cas d'afluència massiva de persones desplaçades.
 • Programa català de refugi
  Al Programa podran acollir-s'hi les persones refugiades que hagin acabat el programa estatal sense haver assolit una autonomia personal suficient
 • Casa nostra, casa vostra
  Casa nostra, casa vostra és una campanya que neix d’un gran grup de persones independents que treballen en el món de la comunicació i que, el passat 9 de maig, curiosament el dia d’Europa, vam coincidir als camps de refugiats de la frontera de Grècia amb Macedònia fent-hi projectes professionals o de voluntariat.
 • ASIL.CAT #somrefugi
  La Xarxa Asil.cat és una agrupació d’entitats que treballen de forma conjunta i voluntària sense personalitat jurídica pròpia.

Comerç

 • Horaris comercials
  Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda al públic de mercaderies: horari general d'obertura al públic de 72 hores setmanals, entre les 7'00h i les 22'00h, de dilluns a dissabte, amb l'obligació de tancar diumenges i festius no específicament autoritzats. Els establiments dedicats essencialment a la prestació de serveis: horari d'obertura lliure.
 • Vendes especials
  Són aquells tipus de venda a preus més baixos que els habituals amb regulació específica, i que només es poden dur a terme sota condicions legalment taxades. Són les rebaixes, les liquidacions i els saldos. Només en les vendes en règim de saldos i liquidacions és permesa la venda sota preu de cost.
 • Etiquetatge en català
  Recull de normativa legal sobre l'etiquetatge a Catalunya i a l'Estat espanyol.
 • Vull obrir un establiment comercial
  Per posar en marxa un nou comerç cal complir els requisits legals i obtenir una sèrie de permisos, en funció del tipus d'activitat comercial o de les característiques de l'establiment.
 • Ajuts al finançament de les empreses comercials
  Avalis de Catalunya, SGR, és una Societat de Garantia Recíproca constituïda en el 2003 gràcies al impuls de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de tot el sector financer català, bancs i caixes d’àmbit nacional que actuen a Catalunya, cambres, patronals més representatives, associacions, etc., que van entrar a formar part del capital de la societat com socis protectors.

  La missió d'Avalis és procurar l’accés al finançament de pimes i autònoms catalanes, davant entitats financeres, millorant les condicions econòmiques de les operacions i cobrint possibles carències de garanties i solvència que les entitats financeres sol·liciten a pimes i autònoms.
 • Tràmits de Comerç
  Tràmits de Comerç. Generalitat de Catalunya.
 • Preguntes més freqüents sobre comerç
  Preguntes i respostes. Departament d'Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya.
 • Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya
  El Consorci de Comerç, Artesania i Moda atén les necessitats de tres sectors que tenen identitats pròpies clares i alhora comparteixen molts objectius. El Consorci gestiona les polítiques públiques de promoció d'aquests sectors a Catalunya, i treballa per enriquir les sinèrgies i la participació de tota mena d’institucions i actors socials vinculats amb el Comerç, l'Artesania i la Moda.
 • Cambres de comerç
  El Departament d'Empresa i Ocupació té competència en la tutela de les activitats de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya i del Consell General de Cambres de Catalunya, que exerceix la Secretaria General mitjançant l'Àrea corresponent.
 • Biblioteca de comerç i turisme
  La Biblioteca d'Empresa i Ocupació (Passeig de Gràcia, 105, Barcelona) té com a principal objectiu recollir, tractar i difondre la informació sobre els temes relacionats amb les àrees competencials del Departament. Forma part de la Xarxa de Biblioteques Especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) i és Biblioteca Dipositària de l'OMT.
 • Publicacions sobre comerç
  Comerç, artesania i moda. Generalitat de Catalunya.

Consum

 • Diputació de Barcelona
  El Servei de Suport a les Polítiques de Consum de la Diputació de Barcelona ofereix als ajuntaments adherits a la Xarxa Local de Consum un seguit d'activitats i serveis en matèria de consum.
 • Agència Catalana del Consum
  Per trucar des de fora de Catalunya: 902 400 012.
  Per trucar des de l'estranger: 00 34 902 400 012.
  Aquest telèfon ofereix un servei de consulta les persones consumidores, a qui informa dels seus drets i deures, com també dels llocs on es poden adreçar per fer efectives les seves reclamacions, queixes i denúncies.
  El telèfon disposa de persones especialitzades en temes de consum.
 • Servei de Suport a les Polítiques de Consum
  Àrea de Salut Públic i Consum
  Diputació de Barcelona
  Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  08035 Barcelona
  Telèfon: 93 402 21 43 | Fax: 93 402 24 91
  C/e: s.suportpolc@diba.cat
< 1 2 3 4 5 6 7 >