Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 28/11/2020
Traducció automàtica

Can Tobella

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Circuit d'absentisme, abandó escolar i no-escolarització

L'educació té la finalitat d'aconseguir el desenvolupament integral de llur personalitat. Educar és ajudar a la persona a desenvolupar les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals, a més de transmetre coneixements, actituds, valors o formes de cultura i, més concretament, desenvolupar i perfeccionar una capacitat o una qualitat personal.

Avui dia, l'accés a l'educació és un dret universal reconegut que vol garantir la igualtat d'oportunitats entre les persones.

El curs 2009-2010 es va establir el circuit municipal acordat entre els diferents agents implicats en l'educació dels infants i adolescents en edat d'escolarització obligatòria, s'actua en l'abordatge i la detecció de l'absentisme escolar, l'abandó escolar i la no-escolarització de manera conjunta entre els centres educatius i els serveis municipals.

Circuit municipal d'absentisme

Circuit municipal d'absentisme.

Per llei, les administracions públiques han de col·laborar amb la família en el procés educatiu del o de la menor i actuar per evitar l'absentisme escolar.

L'educació és la clau de les oportunitats:

L'absentisme escolar és la inassistència d'un infant o un jove en edat d'escolarització obligatòria al centre educatiu on està matriculat de manera sistemàtica, discontínua i sense causa justificada.

Pels inconvenients que provoca als alumnes, el fet de faltar a classe de manera intermitent o continuada quan es detecten situacions d'absentisme o assistència irregular s'engega el circuit municipal d'absentisme.

A finals de curs 2016-2017 es va treballar en xarxa al municipi per elaborar un fullet informatiu de l'absentisme que sensibilitzi les famílies sobre la importància de l'assistència dels seus fills i filles al centre.


Documentació relacionada