Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 25/01/2020
Traducció automàtica

Vista 1

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Circuit d'absentisme, abandó escolar i no-escolarització

L'educació té la finalitat d'aconseguir el desenvolupament integral de llur personalitat. Educar és ajudar a la persona a desenvolupar les seves facultats físiques, morals i intel·lectuals, a més de transmetre coneixements, actituds, valors o formes de cultura i, més concretament, desenvolupar i perfeccionar una capacitat o una qualitat personal.

Avui dia, l'accés a l'educació és un dret universal reconegut que vol garantir la igualtat d'oportunitats entre les persones.

El curs 2009-2010 es va establir el circuit municipal acordat entre els diferents agents implicats en l'educació dels infants i adolescents en edat d'escolarització obligatòria, s'actua en l'abordatge i la detecció de l'absentisme escolar, l'abandó escolar i la no-escolarització de manera conjunta entre els centres educatius i els serveis municipals.

Circuit municipal d'absentisme

Circuit municipal d'absentisme.

Per llei, les administracions públiques han de col·laborar amb la família en el procés educatiu del o de la menor i actuar per evitar l'absentisme escolar.

L'educació és la clau de les oportunitats:

L'absentisme escolar és la inassistència d'un infant o un jove en edat d'escolarització obligatòria al centre educatiu on està matriculat de manera sistemàtica, discontínua i sense causa justificada.

Pels inconvenients que provoca als alumnes, el fet de faltar a classe de manera intermitent o continuada quan es detecten situacions d'absentisme o assistència irregular s'engega el circuit municipal d'absentisme.

A finals de curs 2016-2017 es va treballar en xarxa al municipi per elaborar un fullet informatiu de l'absentisme que sensibilitzi les famílies sobre la importància de l'assistència dels seus fills i filles al centre.


Documentació relacionada