Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 23/07/2021
Traducció automàtica

El Puig

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Hisenda, Serveis Socials Dimecres, 28 d'agost de 2019

Les famílies monoparentals d'Esparreguera ja poden demanar subvencions per a l’IBI

Fins al 25 de setembre es pot presentar la documentació per beneficiar-se d’aquest ajut, que l’Ajuntament d’Esparreguera atorga per tercer any consecutiu. Les sol·licituds poden fer-se des de l'OAC o bé a través de la seu electrònica

Des d'avui i fins al 25 de setembre les famílies monoparentals d'Esparreguera poden demanar la reducció de l'Impost de Bens Immobles (IBI). Els únics requisits per beneficir-se de la subvenció que atorga l'Ajuntament són tenir el reconeixement de família monoparental a data d’1 de gener de 2019, estar empadronada a Esparreguera i ser titular de l’immoble, que ha de ser destinat a primera residència, sempre que el seu valor cadastral no sigui superior a 150.000 euros. Per poder demanar aquest ajut també és necessari que el titular hagi satisfet prèviament l’import de l’impost i que no tingui deutes pendents amb l’ajuntament ni amb cap altra administració.

La subvenció és oberta a totes les persones que compleixin els requisits, essent l’import total màxim que destinarà el consistori de 10.000 euros, i s'atorgaran tenint en compte amb una bonificació del 50% de la quota quan l’immoble tingui un valor cadastral inferior a 71.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família o una rebaixa del 25% quan l'immoble tingui un valor comprès entre 71.000 i 150.000 euros i constitueixi l’habitatge habitual de la família. El tràmit es pot realitzar tant de manera telemàtica, a l’apartat de tràmits electrònics del web municipal, com presencial, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

El concepte de família monoparental inclou les famílies formades per un o més fills que conviuen i depenen econòmicament d’una sola persona; la persona amb fills a càrrec que conviu amb una altra persona, sense relació estable de parella; persones vídues amb fills que depenguin econòmicament d’elles; qui té la guarda dels fills i no percep pensió d’aliments o aquesta pensió és inferior a la meitat de l’import de l’Indicador de Renda de suficiència de Catalunya ((569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals); i persones amb fills que hagin patir violència masclista o abandonament de l’altra part progenitora.

Per atorgar aquesta subvenció, l’ajuntament es basa en la Llei catalana 18/2003 de Suport a les Famílies. I és que, amb la incorporació d’aquesta subvenció fa tres anys, el govern municipal va voler trencar el tracte discriminatori que pateixen les famílies monoparentals, ja que la llei recull que les nombroses es poden beneficiar de bonificacions per al pagament d’impostos i, en canvi, no contempla aquest supòsit en el cas de les monoparentals. Gemma Manchado, tècnica dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Esparreguera, ha explicat en declaracions a l'emissora municipal que, després de tres convocatòries anuals, “a mesura que es va coneixent aquest ajut augmenta el nombre de sol·licituds que es presenten. És molt important revisar tota la documentació i comprovar que estigui vigent abans de lliurar-la. D’aquesta manera, els tràmits s’agilitzen notablement”.

L'Ajuntament d'Esparreguera atorga subvencions per al pagament de l'IBI emparant-se en la Llei 18/2003 de Suport a les Famílies