Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 16/06/2021
Traducció automàtica

Vista des de Can Pasqual

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Comissions Informatives

Les Comissions Informatives són un òrgan col·legiat que, presidit per l'alcalde o regidor/a en qui delegui, està integrat per representants de tots els grups polítics.

La seva creació correspon al Ple de la Corporació. El Ple de l'Ajuntament d'Esparreguera va decidir, en sessió de data 20 de juny de 2019, la creació de tres comissions informatives amb caràcter permanent vinculades a les grans àrees de direcció i coordinació municipal:Competències

Són funcions de les comissions informatives l'estudi, informe i consulta de:

  • Assumptes que s'han d'aprovar pel Ple de la Corporació.
  • Assumptes que s'han d'aprovar per la Junta de Govern Local, quan aquesta actua per delegació del Ple de la Corporació.
  • Assumptes que l'alcalde, la Junta de Govern Local, el Ple o els regidors/es delegats decideixin sotmetre a la seva consideració.
  • Seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern i regidors/es delegats.