Escola Municipal de Música i Dansa (EMMD) i Tallers d’Activitats Artístiques i Culturals

Escola Municipal de Música i Dansa

Període de preinscripció: 17 al 23 de juny de 2022.

Període de matrícula: 5 al 12 de juliol de 2022.

 

 

Tallers d’Activitats Artístiques i Culturals

Període de preinscripció: no habilitat.

Període de matrícula: 21 al 30 de juny de 2022.

 

 

Informació a tenir en compte

Els tràmits de preinscripció de l'Escola Municipal de Música i Dansa es faran per correu electrònic adreçant el formulari de la preinscripció, degudament omplert i signat, a l'adreça: escolamusica@esparreguera.cat. Si no es disposa de signatura electrònica, es pot signar a mà i enviar una fotografia amb bona resolució o bé una imatge escanejada del document.


Del 17 al 28 de juny es realitzaran les proves de nivell per a l'alumnat que sol·liciti accedir a nivells superiors, la direcció de l'escola es posarà en contacte amb les persones sol·licitants per concertar dia i hora.


Les tarifes del servei de l'Escola Municipal de Música i Dansa són les regulades a l'Ordenança fiscal núm. 24 Taxa per la prestació dels serveis d'ensenyaments especials en establiments municipals.


Previ al període de matrícula per a l'Escola Municipal de Música i Dansa, cal consultar les llistes provisionals i definitives d'acord amb el següent calendari:

  • El 29 de juny: publicació llistes provisionals
  • Del 30 de juny al 4 juliol: reclamacions (via correu electrònic: escolamusica@esparreguera.cat)
  • El 5 juliol: publicació llistes definitives

 

La matrícula dels Tallers d’Activitats Artístiques i Culturals s’ha de tramitar preferentment de manera telemàtica, a través de la seu electrònica municipal, però també es pot tramitar presencialment, demanant cita prèvia a l'Oficina d’Atenció  Ciutadana (OAC). El període de matriculació estarà obert fins al 30 de juny. Tanmateix, durant tot el curs hi ha matrícula oberta en aquells cursos on hi hagi places disponibles.