Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 19/07/2019
Traducció automàtica

La Passió

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Grups Municipals

Als efectes de la seva actuació en l'Ajuntament, els/les regidors/es es constitueixen en grups municipals. Els grups municipals reben una dotació econòmica mensual per a fer front a les despeses de sosteniment. El càlcul d'aquesta dotació té un component fixe, per grup, i un de variable, pel nombre de regidors/es que integren el grup. Les quanties aprovades a l'Ajuntament d'Esparreguera són les següents:

DOTACIÓ ECONÒMICA
Component de l'assignació Import
Quantitat fixa 380,00 €/mes
Quantitat variable en funció del nombre de regidors/es 142,50 €/mes/regidor

Els grups hauran de portar una comptabilitat específica d'aquestes dotacions, que posaran a disposició del Ple quan aquest ho demani. El Ple de la Corporació, en sessió de data 20 de juny de 2019, va acordar que els grups aportessin anualment justificació de les quantitats rebudes en l'exercici econòmic anterior.

Formen part del consistori de l'Ajuntament d'Esparreguera els grups municipals següents:

Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Regidor/a Grup Àrees / Àmbits de govern
Eduard Rivas Mateo

Eduard Rivas Mateo


A/e: rivasme@esparreguera.cat
Bloc: www.eduardrivas.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
Maria Vallejo González

Maria Vallejo González


Primera tinent d'alcalde
A/e: vallejogm@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
 • Coordinadora d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania
 • Organització i persones
 • Gent Gran
 • Serveis Socials especialitzats
Rogeli Salvador De la Cruz Baldoví

Rogeli Salvador De la Cruz Baldoví


Segon tinent d'alcalde
A/e: cruzbr@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
 • Coordinador d'Àrea Territori i Sostenibilitat
 • Urbanisme i passatge urbà
 • Aigua, energia i residus
 • Prevenció, seguretat i acció cívica
Daniel Farriols Paulo

Daniel Farriols Paulo


Quart tinent d'alcalde
A/e: farriolspd@esparreguera.cat
Portaveu del grup PSC-CP
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
 • Serveis Econòmics
 • Patrimoni municipal
Maria Mas Borràs

Maria Mas Borràs


Tinent d'alcalde
A/e: masbm@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
Sara Gómez Díaz

Sara Gómez Díaz


Tinent d'alcalde
A/e: gomezds@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
 • Igualtat i diversitat
Juan Jurado Bracero

Juan Jurado Bracero


A/e: juradobj@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
Maria del Carmen Sáez Serna

Maria del Carmen Sáez Serna


Tinent d'alcalde
A/e: saezsm@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
Antonio Ramón Molar García

Antonio Ramón Molar García


A/e: molarga@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Regidor/a Grup Àrees / Àmbits de govern
Alfons Puche Amigues

Alfons Puche Amigues


A/e: pucheaa@esparreguera.cat
Portaveu del grup AM-ERC-AM
Biografia pendent d'actualització
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Nabila Belghanou Chirat

Nabila Belghanou Chirat


A/e: belghanoucn@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal
Jaume Escudé i Pascual

Jaume Escudé i Pascual


A/e: escudepj@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal

Candidatura d'Unitat Popular - Poble Actiu

Regidor/a Grup Àrees / Àmbits de govern
Raquel Montoya Campos

Raquel Montoya Campos


A/e: montoyacr@esparreguera.cat
Portaveu del grup CUP-PA
Biografia pendent d'actualització
Candidatura d
Pol Valldeperas Prats

Pol Valldeperas Prats


A/e: valldeperaspp@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Candidatura d

Ciudatans - Partido de la Ciudadanía

Regidor/a Grup Àrees / Àmbits de govern
Josep Maria González Murt

Josep Maria González Murt


A/e: gonzalezmj@esparreguera.cat
Portaveu del grup C's
Biografia pendent d'actualització
Ciudatans - Partido de la Ciudadanía
Francisco Aguilar Alot

Francisco Aguilar Alot


A/e: aguilaraf@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Ciudatans - Partido de la Ciudadanía

Esparreguera En Comú

Regidor/a Grup Àrees / Àmbits de govern
Jose Manuel Ortí Lopez

Jose Manuel Ortí Lopez


Tercer tinent d'alcalde
A/e: ortilj@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Esparreguera En Comú
Gloria González Martínez

Gloria González Martínez


A/e: gonzalezmg@esparreguera.cat
Portaveu del grup ICV-EUiA-E
Biografia pendent d'actualització
Esparreguera En Comú

Agrupació d'electors Esparreguera 2031

Regidor/a Grup Àrees / Àmbits de govern
Manel Roca Queralt

Manel Roca Queralt


A/e: rocaqm@esparreguera.cat
Portaveu del grup E2031
Biografia pendent d'actualització
Agrupació d
Joana Mora Aznar

Joana Mora Aznar


A/e: moraaj@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Agrupació d

Junts per Esparreguera

Regidor/a Grup Àrees / Àmbits de govern
Jordi Mestres Rosàs

Jordi Mestres Rosàs


A/e: mestresrj@esparreguera.cat
Portaveu del grup JUNTS
Biografia pendent d'actualització
Junts per Esparreguera