Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 25/08/2019
Traducció automàtica

El llobregat

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat que, sota la presidència de l'alcalde, està integrat per un nombre de regidors/es que no podrà superar el terç del nombre legal de membres de la Corporació, nomenat i separats lliurement per l'alcalde donant compte al Ple de la Corporació.

El nombre de membres que composen la Junta de Govern Local a l'Ajuntament d'Esparreguera és de 7 regidors/es (1/3 del nombre legal de membres de la Corporació, que a Esparreguera són 21 regidors/es).

La Junta de Govern Local celebra sessions ordinàries amb periodicitat quinzenal els dimecres a les 20:00 hores a la Sala de Sessions de l'Ajuntament.

També celebra sessions extraordinàries quan ho convoqui el President fora de la periodicitat establerta, per al tractament i votació d'assumptes que no poden esperar a la celebració de la propera sessió ordinària.

L'alcalde president estarà facultat per a suspendre la celebració de les sessions de la Junta de Govern Local del mes d'agost i també en supòsits excepcionals per motius justificats que quedaran degudament acreditats a l'expedient. Així mateix, podrà alterar les dades d'aquelles Juntes de Govern Local que coincideixin amb Setmana Santa i Nadal, com a conseqüència dels períodes de vacances, sempre que això no dificulti l'eficàcia en la gestió i despatx dels assumptes municipals, i posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu.

President/a

Alcalde Grup Àrees / Àmbits de govern
Eduard Rivas Mateo

Eduard Rivas Mateo


A/e: rivasme@esparreguera.cat
Bloc: www.eduardrivas.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés

Regidors/es membres

Regidor/a Grup Àrees / Àmbits de govern
Maria Vallejo González

Maria Vallejo González


Primera tinent d'alcalde
A/e: vallejogm@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
 • Coordinadora d'Àrea de Drets Socials i Ciutadania
 • Organització i persones
 • Gent Gran
 • Serveis Socials especialitzats
Rogeli Salvador De la Cruz Baldoví

Rogeli Salvador De la Cruz Baldoví


Segon tinent d'alcalde
A/e: cruzbr@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
 • Coordinador d'Àrea Territori i Sostenibilitat
 • Urbanisme i passatge urbà
 • Aigua, energia i residus
 • Prevenció, seguretat i acció cívica
Jose Manuel Ortí Lopez

Jose Manuel Ortí Lopez


Tercer tinent d'alcalde
A/e: ortilj@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Esparreguera En Comú
Daniel Farriols Paulo

Daniel Farriols Paulo


Quart tinent d'alcalde
A/e: farriolspd@esparreguera.cat
Portaveu del grup PSC-CP
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
 • Serveis Econòmics
 • Patrimoni municipal
Maria Mas Borràs

Maria Mas Borràs


Tinent d'alcalde
A/e: masbm@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
Sara Gómez Díaz

Sara Gómez Díaz


Tinent d'alcalde
A/e: gomezds@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés
 • Igualtat i diversitat
Maria del Carmen Sáez Serna

Maria del Carmen Sáez Serna


Tinent d'alcalde
A/e: saezsm@esparreguera.cat
Biografia pendent d'actualització
Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés