Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 27/09/2021
Traducció automàtica

Detall Campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Validació de documents

Els documents que podeu verificar amb aquesta opció porten signatura electrònica reconeguda, és a dir, signatura electrònica avançada basada en un certificat reconegut emès per l'Agència Catalana de Certificació i generada emprant un dispositiu segur, per la qual cosa, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, s'equipara a la signatura manuscrita en relació amb les dades consignades en paper.

Qualsevol copia realitzada en paper dels originals electrònics tindrà consideració de copia autèntica si inclou el codi de verificació electrònic. Permet contrastar l'autenticitat de qualsevol document administratiu municipal signat electrònicament e imprès en paper mitjançant la comprovació amb el document electrònic original.

Per obtenir el document original, signat electrònicament, cal introduir el codi electrònic de verificació que consisteix en un conjunt de caràcters que identifiquen de forma única qualsevol dels documents electrònics generats a l'Ajuntament d'Esparreguera. Aquest codi es troba imprès en cada document juntament amb la seva representació en codi de barres.


Introdueix la referència electrònica del document: