Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dissabte 28/11/2020
Traducció automàtica

Parc de la vila

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Membres de les meses

La informació de les meses està regida per la Llei del Règim electoral general.


Què és una mesa electoral?

És l'element essencial, la unitat bàsica de tot el procés electoral i el lloc on s'emet el vot.


Quina és la composició d'una mesa electoral?

Està formada per tres persones: 1 president o presidenta i 2 vocals.


Com s'elegeixen els seus membres?

L'Ajuntament d'Esparreguera, escull els membres de les meses electorals i dos suplents de cada càrrec per sorteig públic a través d'un programari aleatori entre els censats dins d'una secció (barri), dels menors de 70 anys que sàpiguen llegir i escriure, si bé a partir de 65 poden manifestar la seva renúncia en el termini de 7 dies.


Eleccions Generals 2019

Eleccions Generals 2019

Els elegits reben una notificació, amb un manual d'instruccions.


És obligatori el càrrec de president/a o vocal?

Sí, a més de ser un deure ciutadà, és una obligació, l'incompliment de la qual està castigat amb pena d'arrest major i multa. Titulars i suplents han d'assistir a la mesa a les 8 del matí de la jornada electoral.


Quin és el procediment per al·legar i dispensar l'assistència?

Els impediments i excuses s'han de justificar documentalment i estan recollits a les instruccions de la Junta Electoral Central.

Només es poden presentar excuses al nomenament presencialment davant de la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat.

El termini per al·legar excuses davant la Junta Electoral de Zona de Sant Feliu de Llobregat és de 7 dies des de rebre la notificació del càrrec. La resolució de la Junta és 5 dies des de la presentació de l'excusa. Si es desestima l'excusa es notificarà definitivament el nomenament al membre de mesa i si s'admet s'excusarà la persona del càrrec i es designarà un altre membre de mesa. Contra la decisió de la Junta no hi cap recurs ulterior.


Quan i amb qui es constitueix la mesa electoral?

A les 8 del matí del dia de la votació s'han de reunir, en la mesa assignada del local electoral, 9 persones per mesa:

  • 1 president o presidenta
  • 2 vocals
  • 2 suplents de cadascun dels càrrecs respectius