Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 16/01/2022
Traducció automàtica

Font i campanar

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Oferta pública

Processos de selecció tancats

Aquí trobareu els anuncis de les ofertes públiques d'ocupació aprovades per l'Ajuntament d'Esparreguera que inclouen places convocades amb anterioritat.


125 convocatòries de selecció de personal

Nom Places Data límit
Convocatòria del procés selectiu per l´accés a una plaça de netejador/a, personal laboral fix, subgrup E (AP), mitjançant concurs-oposició d´accés lliure, inclosa a l´Oferta Pública d´Ocupació de l´any 2018 i vinculada al lloc de treball amb codi 4087 1 26/08/2021
Constitució i Bases Específiques que han de regir la constitució de la borsa de treball d´Arquitecte Superior, amb catàcter urgent 13/08/2021
Convocatòria del procés selectiu per l'accés a una plaça de personal funcionari de l'escala aministració especial, subescala tècnica, classe superior categoria titulats superiors, grup A1, mitjançant concurs-oposició d´accès lliure, incosa a l´oferta pública d´ocupació de l´any 2018 i vinculada al lloc de treball d´arquitecte amb codi 4013. 1 11/08/2021
Constitució i Bases Específiques que han de regir la constitució de la borsa de treball de professors/es de música de l´especialitat violí/viola, de l´Escola Municipal de Música i Dansa de l´Ajuntament d´Esparreguera, amb catàcter urgent 27/07/2021
Convocatòria del procés selectiu per a l´estabilització d´una plaça de TM Treballador/a social de l´Ajuntament d´Esparreguera, mitjançant convocatòria lliure per concurs-oposició, incloses a l´oferta pública de l´Ajuntament d´Esparreguera, per l´Any 2017 1 27/04/2021
Convocatòria i bases específiques que han de regir l'ampliació de la borsa de treball de personal tècnic d'administració general, assessors/es jurídics/ques de l'Ajuntament d'Esparreguera, amb caràcter urgent. 06/04/2021
Convocatòria i Bases específiques que han de regir la constitució de la borsa de treball de professors/es de música de l´especialitat trompeta, amb caràcter urgent 08/03/2021
Convocatòria i Bases específiques que han de regir la constitució de la borsa de treball de conserges d´edificis municipals d´Esparreguera, amb caràcter urgent 08/03/2021
Convocatòria i Bases Específiques que han de regir la constitució de la borsa de treball de personal administratiu de l´Ajuntament d´Esparreguera, amb caràcter urgent 07/01/2021
Convocatòria i Bases Específiques que han de regir la constitució de la borsa de treball de personal auxiliar de gestió de l´Ajuntament d´Esparreguera. 04/01/2021
Convocatòria i bases específiques reguladores de l’ampliació de les borses de treball de Tècnics/ques Auxiliars d'educació i Mestres/as de les Escoles Bressol Municipals 21/12/2020
Convocatòria del procés selectiu per l´estabilització d´una plaça d´oficial/a conductor/a de grua municipal d´Esparreguera, mitjançant convocatòria lliure per concurs-oposició, inclosa a l´oferta d´ocupació de l´Ajuntament d´Esparreguera, per l´any 2017 1 17/12/2020
Convocatòria del procés selectiu per a l'estabilització de dues places d´auxiliar monitor/a del taller ocupacional de Can Comelles, mitjançant concurs oposició lliure, incloses a l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament d'Esparreguera, per a l'any 2017 2 17/12/2020
Convocatòria del procés selectiu per a l'estabilització de 12 places de netejadors/res de l'Ajuntament d'Esparreguera, mitjançant convocatòria lliure per concurs oposició, incloses a l'oferta pública d'ocupació de l'Ajuntament d'Esparreguera, per a l'any 2017. 12 26/11/2020
Convocatòria i bases específiques per constitució borsa de treball professors/es Escola de Música Esparreguera 17/09/2020
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de Tècnics/ques d'administració general, assessors/es jurídics/ques amb caràcter urgent. 14/09/2020
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'enginyers/es, subgrup A1 amb caràcter urgent. 14/09/2020
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Monitors/es del TOCC 08/06/2020
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques de cultura 30/05/2020
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de netejadors/es d'edificis municipals 19/02/2020
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de Treballadors/es socials 19/02/2020
Convocatòria i bases específiques que regulen el procés selectiu per a l'accés, com a personal funcionari, de l'escala d'administració especial, subescala tècnica, subgrup A1, Enginyer/a 1 30/01/2020
Convocatòria i bases reguladores del procés d'urgència de valoració de mèrits i capacitats d'un/a treballador/a social, per la contractació mitjançant contracte de relleu 1 16/01/2020
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d'oficial conductor/a de grua municipal 14/01/2020
Convocatòria i bases específiques que regulen el procés selectiu per a l'accés, com a personal funcionari, de l'escala d'administració general, subescala tècnica, subgrup A1 2 07/01/2020
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de personal d’oficis 22/10/2019
Convocatòria i bases específiques per cobrir una plaça d'operari/a especialista. 1 09/09/2019
Convocatòria i bases específiques per cobrir una plaça d'integrador/a social a jornada parcial. 1 28/08/2019
Convocatòria i bases específiques per cobrir una plaça d'agent de policia local. 1 28/08/2019
Convocatòria i bases específiques que ha de regir la constitució de la borsa de treball de Treball d'Auxiliar de Gestió. 20/06/2019
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'administratius/ves 20/06/2019
Convocatòria i bases específiques que regulen el procés selectiu per a l'accés a personal funcionari d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia, categoria Caporal. 1 08/05/2019
Convocatòria i bases específiques que regulen el procés selectiu per l'accés a l'escala de personal funcionari/a de l'escala tècnic d'administració general, subescala tècnica. 1 08/05/2019
Convocatòria i bases específiques que han de regir la constitució de les borses de treball de treballadors/es socials, educadors/es socials i treballadors/es familiars. 01/04/2019
Convocatòria i bases específiques que han de regir la constitució de les borses de treball de mestres d'educació de escoles Bressols Municipals. 01/04/2019
Convocatòria i bases específiques que ha de regir la constitució de la borsa de treball de Tècnics auxiliars d'educació de Escoles Bressols Municipals. 01/04/2019
Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors/es de l'escola de música i dansa d'Esparreguera, en especialitat de trompeta. 28/01/2019
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per cobrir una plaça d'administratiu/va, per promoció interna 1 23/01/2019
Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de cap de taller del TOCC 07/01/2019
Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució de diferents borses de treball de l'àrea de terrirtori i sostenibilitat, de les especialitats d'arquitectes superiors, arquitectes tècnics/ques, enginyers/es superiors i enginyers/es tècnics/ques 31/12/2018
Convocatòria i bases per a la creació d'una borsa de treball d'Auxiliar Monitor/es del Taller Ocupacional de Can Comelles 01/10/2018
Convocatòria i bases específiques que han de regir la constitució d'una borsa de treball de Conserges 24/09/2018
Convocatòria i bases específiques que han de regir la constitució d'una borsa de treball d'Auxiliars de Gestió 24/09/2018
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de professors/es de dansa contemporània/creativa. 17/09/2018
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques d´Administració General 10/09/2018
Convocatòria i bases especifiques procès selectiu per cobrir 2 places d'encarregat manteniment i encarregat de piscina 2 06/09/2018
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d´una borsa de treball de comunicació, en les diferents categories i especialitats 28/05/2018
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques mitjos de Recursos Humans 16/04/2018
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques d´Administració General 16/04/2018
Convocatòria i basesreguladores del procés de valoració de mèrits i capacitats d´un Tècnic/a d´Administració General, per acumulació d´expedients administratius 13/04/2018
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques d´Administració Especial 16/03/2018
Convocatòria i bases especifiques procès selectiu per cobrir quatre places d'administratius/ves 4 19/02/2018
Convocatòria i bases especifiques procès selectiu per cobrir tres places de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteca 3 19/02/2018
Convocatòria i bases especifiques procès selectiu per cobrir 1 plaça de Tècnic/a Auxiliar d'Equipaments 1 19/02/2018
Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de monitors/es del TOCC 15/02/2018
Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques mitjos d'educació. 13/02/2018
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques d'Administració General 19/01/2018
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball d'enginyers/es tècnics/ques de l'Ajuntament d'Esparreguera 05/12/2017
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball netejadors/es d'edificis públics de l'Ajuntament d'Esparreguera 04/12/2017
Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques mitjos de recursos humans 09/11/2017
Convocatòria pel procés de provisió de Cap de servei de dinamització i participació 02/11/2017
Convocatòria del procés de provisió del lloc de treball de Cap d'area de serveis personals 02/11/2017
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de Tècnics/ques d'Administració General amb funcions directives 12/07/2017
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de monitors/es del TOCC 05/06/2017
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de Cap de Taller del TOCC 05/06/2017
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu per la constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques d'administració general 28/04/2017
Convocatòria i bases específiques que han de regir la constitució de la borsa de treball d'encarregats/des de cuina de la residència municipal Can Comelles 03/04/2017
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu d'una plaça d'auxiliar tècnic/a informàtic/a 1 20/03/2017
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu d'una plaça d'arquitecte/a 1 24/02/2017
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques auxiliars d'educació de les escoles bressol municipals 09/01/2017
Convocatòria i bases específiques del procés selectiu d'una plaça de mestre/a d'educació d'escola bressol municipal 1 09/01/2017
Convocatòria i bases específiques que han de regir el procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'enginyers/res tècnics/ques i arquitectes tècnics/ques 09/01/2017
Convocatòria i bases específiques que han de regir la constitució de les borses de treball de treballadors/es socials, educadors/es socials i treballadors/es familiars. 1 09/01/2017
Convocatòria i bases específiques que han de regir la constitució de borses de treball de personal d'oficis en les diferents categories i especialitats professionals 1 09/01/2017
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball d'Encarregats/des de Cuina de la Residència Municipal de l'Ajuntament d'Esparreguera 12/12/2016
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball d'Auxiliars de Gestió de l'Ajuntament d'Esparreguera 15/09/2016
Convocatòria i bases específiques que han de regir la constitució d'una borsa de treball de professors/es de música i dansa de diferents especialitats 08/09/2016
Convocatòria i bases que han de regir la constitució d'una borsa de treball de Cap de Secció de Comunicació 11/08/2016
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques mitjà de recursos humans de l'Ajuntament d'Esparreguera 25/07/2016
Convocatòria i bases que han de regir la constitució d'una borsa de treball d'auxiliars monitors TOCC 1 14/07/2016
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball d'Encarregats/des de Cuina de la Residència Municipal de l'Ajuntament d'Esparreguera 1 27/06/2016
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball de Locutor-redactor de ràdio de l'Ajuntament d'Esparreguera 1 27/06/2016
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball d'Auxiliars de Gestíó de l'Ajuntament d'Esparreguera 1 13/06/2016
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball de Conserges de l'Ajuntament d'Esparreguera 13/06/2016
Convocatoria urgent per a cobrir un lloc de treball de locutor-redactor 1 03/06/2016
Convocatòria urgent per a cobrir un lloc de treball de conserge 1 17/05/2016
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques mitjà de recursos humans de l'Ajuntament d'Esparreguera 1 19/03/2016
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball d'Enginyers/es de l'Ajuntament d'Esparreguera 1 19/03/2016
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques d'acollida de l'Ajuntament d'Esparreguera 1 10/03/2016
Convocatòria urgent per a cobrir un lloc de treball de professor/a de dansa 1 29/02/2016
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques de ràdio 1 03/01/2016
Convocatòria urgent per a cobrir un lloc de treball de tècnic/a de ràdio 1 09/12/2015
Convocatòria pública de constitució d'una borsa de treball de tècnics/ques mitjà d'informàtica 1 14/11/2015
Convocatòria urgent per a la selecció d'un/a professor/a de dansa 1 02/11/2015
Convocatòria i bases que han de regir la constitució d'una borsa de treball de netejadors/es 02/07/2015
Convocatòria i bases que han de regir la constitució d'una borsa de treball de personal Tècnic Economista 24/04/2015
Convocatòria urgent per a la selecció de un professor/a de dansa 1 22/04/2015
Convocatòria pública per a la provisió del lloc de treball de Cap d'Àrea d'Organització 1 29/12/2014
Convocatòria i bases que han de regir el procediment de creació d'una borsa de treball d'Oficials 1a. (2a. Convocatòria) 25/11/2014
Convocatòria i bases que han de regir el procediment de creació d'una borsa de treball de Tècnics/ques Auxiliars d'Educació 11/10/2014
Convocatòria i bases que han de regir el procediment de creació d'una borsa de treball d'Oficials 1a 26/06/2014
Convocatòria i bases que han de regir el procediment de creació d'una borsa de treball de treballadors/es socials 05/06/2014
Procés selectiu per proveir una plaça de Caporal 1 29/04/2014
Convocatòria i bases que han de regir la selecció d'un/a Director/a Tècnica/a de la Residència Can Comelles 1 28/04/2014
Convocatòria i bases que han de regir el procediment de creació d'una borsa de treball de professors/es de música i de dansa de diferents especialitats 10/02/2014
Procés selectiu per proveir dues places de Monitor/a del TOCC (Taller Ocupacional de Can Comelles) 2 09/01/2014
Procés selectiu per proveir una plaça de Cap de Taller del TOCC (Taller Ocupacional de Can Comelles) 1 09/01/2014
Procés selectiu per proveir tres places d'Auxiliars 3 09/01/2014
Procés selectiu per proveir una plaça de Tècnic/a de grau mitjà 1 09/01/2014
Procés selectiu per proveir una plaça Tècnic/a Superior 1 09/01/2014
Procés selectiu per proveir quatre places d'Administratiu/va 4 09/01/2014
Procés selectiu per proveir una plaça de Tècnic/a de Gestió 1 08/01/2014
Procés selectiu per proveir una plaça de Tècnic/a Superior Economista 1 02/12/2013
Procés selectiu per proveir una plaça de Tècnic/a Mitjà Topògraf/a 1 02/12/2013
Procés selectiu per proveir una plaça d'Arquitecte Tècnic 1 02/12/2013
Convocatòria i bases que han de regir el procediment de creació d'una borsa de treball de treballadors/es familiars 18/11/2013
Procés selectiu per proveir una plaça de Tècnic/a Superior Arquitecte 1 13/08/2013
Procés selectiu per proveir una plaça de Tècnic/a de Prevenció de Riscos Laborals 1 05/08/2013
Pròrroga de la Bossa d'auxiliars de gestió constituida mitjançant decret de l'Alcaldia núm. 485, de 21 de març de 2011 01/08/2013
Convocatòria i bases que han de regir el procediment de selecció mitjançant interinitat fins la provisió definitiva de la plaça, d'un lloc d'oficial 1a fuster 1 27/06/2013
Procediment de selecció d'un/a agent d'acollida mitjançant contracte de relleu 1 27/12/2012
Convocatòria i bases d'un procés de selecció d'un oficial 1 paleta mitjançant contracte de relleu fins la jubilació definitiva del treballador rellevat 1 27/12/2012
Convocatòria i bases d'un procés de selecció d'un/a oficial 2a electricista mitjançant contracte de relleu fins la jubilació definitiva del treballador rellevat 1 27/12/2012
Selecció mitjançant contracte de relleu d'un/a encarregat/da de cuina per a la residència de Can Comelles 1 13/12/2012
Convocatòria i bases per a la creació d'una borsa de treball dels llocs de treball de TM infermer/a, auxiliar de geriatria, auxiliar de dinamització, auxiliar de cuina i auxiliar de bugaderia 5 //