Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dilluns 06/07/2020
Traducció automàtica

Gegants

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Subvencions

Entitats esportives

Estat actual de la subvenció:  En justificació / justificada / pendent de lliuram

Codi de convocatòria: 05/18

Convocatòria per a l'atorgament de subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva del Servei d'Esports per a l'any 2018 destinada a finançar projectes/activitats esportives.

S'obrirà el termini per presentar les sol·licituds de subvenció de l'11 de juny al 6 de juliol de 2018.

  Bases reguladores

  Anunci de convocatòria

Sol·licitud

Cal signar electrònicament la sol·licitud de subvenció amb un certificat electrònic reconegut per l'Ajuntament d'Esparreguera. Per poder omplir i signar els documents, primer haureu de descarregar-los al vostre ordinador i obrir-los amb un visor de PDF, per exemple, Adobe Reader.

  Sol·licitud de subvenció (signar electrònicament)

  Memòria de l'activitat per la qual se sol·licita

  Dades de l'activitat per la qual se sol·licita la subvenció

  Pressupost previst a l'activitat per a la qual se sol·licita

Acceptació

Cal signar electrònicament l'acceptació de la subvenció concedida amb un certificat electrònic reconegut per l'Ajuntament d'Esparreguera. Per poder omplir i signar els documents, primer haureu de descarregar-los al vostre ordinador i obrir-los amb un visor de PDF, per exemple, Adobe Reader.

  Acceptació de la subvenció concedida (signar electrònicament)

  Acord d'atorgament de subvencions

Justificació

Cal signar electrònicament la instància de justificació i la memòria econòmica de relació d'ingressos amb un certificat electrònic reconegut per l'Ajuntament d'Esparreguera. Per poder omplir i signar els documents, primer haureu de descarregar-los al vostre ordinador i obrir-los amb un visor de PDF, per exemple, Adobe Reader.

  Instància de justificació (signar electrònicament)

  Memòria de l'actuació

  Memòria econòmica de relació de despeses

  Relació de despeses justificades

  Memòria econòmica de relació d'ingressos (signar electrònicament)

Guia d'ús per tramitar