Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Divendres 10/07/2020
Traducció automàtica

Vista des de CC

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Concessió directa

En aquest apartat podeu consultar i descarregar els models d'instància i documents per sol·licitar i posteriorment justificar subvencions que estiguin previstes nominativament al Pressupost de l'Ajuntament d'Esparreguera.

Les subvencions previstes nominativament als pressupostos de l'Ajuntament són aquelles que el seu objecte, dotació pressupostaria i beneficiari estan determinats expressament a l'estat de despeses dels pressupostos i que s'instrumenten mitjançant conveni.

Sol·licitud

Cal signar electrònicament la sol·licitud de subvenció amb un certificat electrònic reconegut per l'Ajuntament d'Esparreguera. Per poder omplir i signar els documents, primer haureu de descarregar-los al vostre ordinador i obrir-los amb un visor de PDF, per exemple, Adobe Reader.

  Sol·licitud de subvenció (signar electrònicament)

  Memòria de l'activitat per la qual se sol·licita

  Pressupost previst per a l'activitat per a la qual se sol·licita

Justificació

Cal signar electrònicament la instància de justificació i la memòria econòmica de relació d'ingressos amb un certificat electrònic reconegut per l'Ajuntament d'Esparreguera. Per poder omplir i signar els documents, primer haureu de descarregar-los al vostre ordinador i obrir-los amb un visor de PDF, per exemple, Adobe Reader.

  Instància de justificació (signar electrònicament)

  Memòria de l'actuació

  Memòria econòmica de relació de despeses

  Relació de justificació de despeses

  Memòria econòmica de relació d'ingressos (signar electrònicament)

Guia d'ús per tramitar