Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/12/2021
Traducció automàtica

Vista des de MDG

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 5 tràmits del tipus cercat: ANIMALS

D’acord amb la normativa vigent de protecció dels animals la persona propietària o posseïdora d’un gat, gos o fura té un termini de tres mesos des del naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el canvi de...
Comunicar la baixa d’un animal de companyia inscrit al Cens Municipal d’Animals de Companyia per canvi de domicili a un altre municipi, per pèrdua o robatori, per mort o per canvi de titularitat, en el termini de trenta dies des d...
Per comunicar la desaparició d’un animal inscrit al Cens Municipal d’Animals de Companyia i que quedi reflectit al cens.
Les persones propietàries, posseïdores i que condueixen gossos potencialment perilloses per les vies i espais públics estan obligades legalment a obtenir la prèvia llicència de la tinença d’aquests animals. Aquest procediment cons...
D’acord amb la normativa vigent de protecció dels animals la persona propietària o posseïdora d’un gat, gos o fura té un termini de tres mesos des del naixement o de trenta dies des de la data d’adquisició de l’animal, el canvi de...