Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dijous 21/03/2019
Traducció automàtica

Can Comelles

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 4 tràmits del tipus cercat: HABITATGE

Es tracta d'un complement de pensió adreçat als pensionistes de la modalitat no contributiva que acreditin que no tenen un habitatge en propietat i que resideixen habitualment en un habitatge de lloguer. El complement consisteix e...
El 7 de maig de 2014 es va signar definitivament el document d’adhesió de l’Ajuntament d’Esparreguera al conveni de col•laboració subscrit en data 8 d’octubre de 2013 entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Genera...
A continuació s’exposen els serveis als que s’han adreçar les persones o famílies que es troben amb risc d’impagament de la seva quota d’hipoteca o lloguer.
És l'eina on qualsevol ciutadà/na amb residència a Catalunya s'hi ha d'inscriure per tal d'optar a un habitatge, de lloguer o compra, amb protecció oficial. No hi ha terminis per a la inscripció en el Registre, ni tampoc no es té...