Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/04/2020
Traducció automàtica

Gegants

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

En data 14 de març de 2020, es va aprovar el Reial Decret 463/2020, pel qual es declara l'estat d'alarma per la gestió de la situació de crisi sanitària del COVID-19, establint per un termini inicial de 15 dies un seguit de mesures per combatre la situació d'emergència de salut pública derivada del virus SARS Cov-2, prorrogat pel Reial Decret 476/2020, de 27 de març, fins les 00.00 del dia 12 d'abril de 2020.

La Disposició addicional tercera de l'esmentat RD 463/2020, de 14 març, estableix la suspensió i la interrupció dels terminis administratius per a tots els tràmits i procediments de tot el sector públic.

Per tant, abans de formalitzar qualsevol petició o tràmit valoreu la urgència del mateix, tenint en compte sempre que els terminis de tramitació es troben suspesos.

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 9 tràmits del tipus cercat: MEDI AMBIENT

És la comunicació que totes les persones han de realitzar per fer cremes o focs d'esbarjo, com a mesura de prevenció d'incendis forestals en el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març
La deixalleria és un centre de recepció de residus municipals.
La disciplina ambiental es refereix al règim d'infraccions i sancions de les lleis sectorials que formen o incideixen en el medi ambient.
D'acord amb el que estableixen els articles 16 i 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, l'ajuntament lliurarà l'autorització per realitzar fogueres de Sant Joan dintr...
Servei de recollida de restes vegetals (poda) Tel. 93 779 58 33
Servei de recollida de mobles i trastos vells a domicili, de dilluns a divendres prèvia concertació telefònica. Telèfon: 93 779 58 33 Atenció Públic: De les 10 del matí a les 2 del migdia.
Compren la recollida, el transport a abocadors i plantes de tractament autoritzades per a l’eliminació, tractament i/o valorització dels residus municipals d’Esparreguera i, en concret: · Recollida i transport dels residus muni...
El servei de deixalleria mòbil arriba a tots els barris d’Esparreguera dos matins cada mes, segons el calendari següent de 10 a 14h. •1r i 3r dilluns de cada mes: Mas d’en Gall, c/ Can Fosalba, 7. •1r i 3r dimarts de cada mes: C...
Estan subjectes a obtenció de llicència urbanística la tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats, amb l'excepció de: - quan es tracti de treballs de neteja, desbrossament i jardineria a l'interior d'un so...