Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimarts 21/01/2020
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 7 tràmits del tipus cercat: OBRES

Aquest tràmit té per objecte la transmissió d'una llicència urbanística o títol habilitant atorgat per aquest Ajuntament prèviament. Amb aquest canvi el sol·licitant esdevé el nou titular de la llicència objecte de canvi, és a...
Estan subjectes a intervenció administrativa tots els actes d'edificació i ús del sol que es realitzin a Esparreguera. La intervenció administrativa pot ser: Comunicació prèvia, comunicación prèvia d'obres amb projecte i llicència...
Sol·licitud de devolució de les fiances dipositades per tal de garantir el correcte abocament de les runes, terres en abocador autoritzat i possibles desperfectes a la via pública.
Permís que s'ha de demanar per poder instal·lar grues torre i elevadors per a la construcció.
Es consideren obres majors aquelles actuacions d'edificació, ús o transformació del sòl o del subsòl que no tinguin la condició d'obra menor, ni estiguin subjectes a règim de comunicació prèvia. Les reformes que impliquin la tran...
Aquest tràmit us permet sol·licitar la primera ocupació d’un edifici de nova construcció o que hagi estat objecte de modificació substancial o d’ampliació.
L'Ajuntament concedeix pròrrogues a les llicències d'obres que encara no han caducat i que no podràn complir el termini donat. En el cas de que l'obra ja hagi caducat s'ha de sol·licitar una nova llicència.