Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/12/2021
Traducció automàtica

Vista des de MDG

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 10 tràmits del tipus cercat: PADRÓ D'HABITANTS I CENS ELECTORAL

El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten totes les persones que resideixen al municipi. L'empadronament és obligatori.
Comunicar la baixa del padró Municipal d’Habitants d'un ciutadà pels motius següents: Per defunció. Aquesta baixa es realitza a partir de les comunicacions que ens fa l’Institut Nacional d’Estadística (INE) i no requereix una s...
Sol·licitud de baixa del Padró d'Habitants de ciutadà estranger per traslladar la seva residència fora d'Espanya.
Els Ajuntaments donaran de baixa d'ofici, per inscripció indeguda, als que estiguessin empadronats sense complir els requisits establerts a l'art. 54 del Reglament de Població i Demarcació Territorial dels Ens Locals.
Comunicar a l'Ajuntament el canvi de domicili produït dins del municipi d'Esparreguera i actualitzar-lo al Padró Municipal.
Certificat emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment les dades de les persones que van conviure en un mateix habitatge en una data determinada.
Certificat emès per l'Ajuntament que acredita fefaentment l'empadronament d'una persona en el Padró Municipal en un període de temps determinat.
Comunicar a l'Ajuntament un canvi o actualització de dades personals (nom, cognoms, data de naixement, nivell d'estudis, lloc de naixement, nacionalitat, sexe) que consten al Padró Municipal d'Habitants.
Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants. En la majoria de trràmits administratius amb vola...
Document emès per l'Ajuntament que acredita l'empadronament d'una persona en un domicili d'acord amb les dades actuals que consten al Padró Municipal d'Habitants d'Esparreguera.