Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 08/12/2021
Traducció automàtica

Grup musical

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 6 tràmits del tipus cercat: TRÀNSIT I MOBILITAT

Tràmit amb el qual es vol fer constar per escrit la disconformitat contra una denúncia imposada per l'Ajuntament. D’acord amb l’article 80 de la Llei de Seguretat Viària (RD Legislatiu 339/1990, de 2 de març), el pagament volun...
La baixa definitiva del vehicle s'ha de ralitzar en la localitat on es paga el permis de circulació o en la DGT. L'ORGT d'Esparreguera te delegada aquesta funció. Per a més informació es poden adreçar a l'oficina de l'ORGT o pe...
El tràmit permet sol·licitar el canvi de domicili del permís de circulació i de conducció. consultar a "procediment ciutadà" els canals fer fer el tràmit.
S’entén per gual a la via pública, l’espai delimitat de la vorera o del vial destinat al pas de vianants, inclosos els vials de plataforma única, sobre el que es concedeix L'ús comú especial a una persona per tal de fer possible...
Sol·licitud de senyalització (nova,modifcació,reparació) a la via pública.
Sol·licitud d'estacionament reservat destinat a persones amb mobilitat reduïda, amb caràcter privatiu.