Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Diumenge 22/09/2019
Traducció automàtica

El Puig

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 13 tràmits del tipus cercat: VIA PÚBLICA I RESERVA EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Sol·licitud d'instal·lació de parades per a la venda de roses i/o llibres el dia de Sant Jordi. Data límit: 15 d'abril de 2019.
Aquest tràmit permet obtener l'autorització per a la instal·lació de grues de qualsevol tipus per a l'execució d'obres.
Permís que dóna l'Ajuntament per ocupar, durant un període de temps i per un espai determinats, la via pública amb elements relacionats amb obres, com per exemple mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, esti...
Sol·licitar la col·locació/reposició de pil.lones per delimitar guals o qualsevol altra necessitat degudament justificada.
Ocupació de terrenys d'ús públic amb taules, cadires, tribunes, taulats i altres elements anàlegs, amb finalitat lucrativa.
Concessió de permisos per instal·lar parades de venda a les festes que organitza l'Ajuntament als diferents carrers i places que se celebren al llarg de l'any.
Aquest tràmit permet la reserva de via pública per a càrrega i descàrrega de mercaderies en horari comercial.
Ocupació d'instal·lacions municipals per a la realització d'actes lúdics, socials i culturals. ESPAIS DISPONIBLES: Alcaldia: - Can Pasqual: Sala d'actes, vestíbul, pati. - Escola Municipal de Música i Dansa: Auditori. - C...
Aquest tràmit permet obtenir el permís per a la reserva puntual de la via pública, màxim d'un dia amb 10 metres lineals.
Sol·licitud d'estacionament reservat destinat a persones amb mobilitat reduïda, amb caràcter privatiu.
Aquest tràmit permet obtenir el permís per poder interrompre la circulació de vehicles d'un carrer