Benvinguts al web de l'Ajuntament d'Esparreguera - Dimecres 16/06/2021
Traducció automàtica

Vista 2

Ajuntament d'Esparreguera

Butlletí electrònic

De forma periòdica s'enviarà un correu electrònic amb un resum de l'actualitat del municipi.

Si ets menor de catorze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors.

 Declaro que he llegit i accepto l'Avís legal.

També pots estar al dia del que passa a Esparreguera a través dels canals RSS:

Catàleg de tràmits

Tots els tràmits es poden iniciar telemàticament a través del formulari online d'instància general quan no existeixi un formulari web específic per a aquest tràmit.

Caldrà adjuntar a la instància telemàtica la instància específica i la documentació requerida per a aquest tràmit concret, que trobareu en aquesta mateixa plana dins de la secció de Documents a descarregar.

Abans d'annexar la documentació descarregada a la instància telemàtica s'haurà de signar electrònicament necessàriament aquella documentació que estigui en format pdf, en el camp corresponent a la firma electrònica. Per a la resta de documentació annexa s'adjuntarà en format word, i es considerarà vàlida la informació continguda en el moment de presentació de la instància telemàtica.

Mòdul de Tramitació Municipal

S'han trobat 17 tràmits del tipus cercat: DESTACATS

Abonament de temporada per a accés a la Piscina d'estiu o bé suplement per als socis de la piscina coberta de Can Pasqual. Temporada de piscina d'estiu: Des del 18 de juny al 5 de setembre de 2021 -Horari d'obertura piscina...
El Padró municipal d'habitants és el registre administratiu on consten totes les persones que resideixen al municipi. L'empadronament és obligatori.
Tramitació de les autoritzacions del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) per a cremes de brancatge i restes vegetals de caràcter agrícola i d'esbarjo des dels ajuntaments. Hi ha dos períodes: de 15/03...
L'IDCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a internet i permet operar amb diferents administracions. Per validar-ho i fer tràmits a través d'aquest portal, els ciutadans poden personar-se a qua...
Servei educatiu per a la primera infància que neix del dret dels nens i nenes a una educació i desenvolupament integral de la seva personalitat en un ambient adequat a les seves necessitats físiques i psicològiques i en contacte a...
Model normalitzat per a la presentació de documentació complementària d'expedient que ja estiguin iniciats.
És un mecanisme d'identificació i signatura electrònica orientat a la ciutadania i basat en l'enviament d'una contrasenya d'un sol ús al mòbil. Es pot utilitzar per a identificar-se en la majora de tràmits amb les administracions...
El dret de petició és el dret que tenen totes les persones a dirigir peticions i plantejar queixes, en la forma i els efectes que estableixen les lleis, a les institucions, a l'Administració de la Generalitat i també als ens local...
El Departament Agrícola de l'empresa Applus, entitat concessionària de la Generalitat de Catalunya, es desplaça a Esparreguera per a realitzar les inspeccions tècniques dels vehícles agrícoles i ciclomotors al solar del carrer Re...
D'acord amb la llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administracions Públiques, els documents que els interessats adrecin als òrgans de les Administracions Públiques podran presentar-se, entre d'altres: - En el registre ele...
La preinscripció és el procés per sol·licitar plaça en un centre educatiu. Aquest tràmit és un requisit per a la obtenció de plaça a les escoles bressol municipals, que determinarà el procediment de matrícula. Termini: del...
Aquest premi té la finalitat de promoure l'estudi i la recerca en qualsevol àmbit del coneixement i de l'expressió centrat en la vila d'Esparreguera.
La representació és un mecanisme legal que permet que una persona actuï en nom d’una altra persona, d’acord amb l’article 5 de la Llei 19/2015. Per a formular sol•licituds, presentar declaracions responsables o comunicacions, in...
Sol.licitud d'autorització per tall de carrer per la celebració de la revetlla de Sant Joan. Enguany Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya ha confeccionat un document de pauges per a la seguretat de la revetlla de Sant J...
El Servei de Mediació i Convivència Ciutadana té com a objectiu millorar la convivència dels esparreguerins i les esparreguerines, fomentant el diàleg i la gestió col.laborativa dels conflictes. Una de les principals eines que...
Procediment que s'obre per sol·licitar una subvenció en règim de concurrència competitiva destinades a finançar la quota de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) a famílies monoparentals. Cal esperar a la convocatòria anual per sa...
Document emès per l'Ajuntament que especifica les dades de les persones que conviuen en un mateix habitatge, segons consta actualment a les dades del Padró Municipal d'Habitants. En la majoria de trràmits administratius amb vola...